مبانی نظری بانکداری الکترونیک

الکترونیک,بانکداری,بانکداری الکترونیک,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری بانکداری الکترونیکی,مبانی نظری بانکداری الکترونیک
بازدید کننده محترم محتوای فایل مبانی نظری بانکداری الکترونیک برای شما در دسترس است

دانلود فایل

بانكداري الكترونيك  2ـ1ـ1ـ تجارت الكترونيك باتوجه به پيشرفت فناوري روزمره وشتابان جوامع به جوامع مبتني بر دانش وآگاهي تبديل شده اند . توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و مؤسسات وسازمان ها اين امكان را مي دهد كه فعاليتهاي تجاري ومبادلات خود را با سرعت و انعطاف پذيري انجام دهند . رشد سريع فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه قرن بيستم و شروع قرن بيست ويكم افق هاي جديدي را بر روي كسب و كار و صادرات بازنمود اين افق هاي جديد سبب تحول در امر صادرات گرديد ويا سرعت و شتاب وصف ناپذيري در حال گسترش مي باشد كه باعث شكل گيري تجارت الكترونيك شده است. تحولات در زمينه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي به حدي زياد بود كه بعضي ها عصر حاضر را اثر اطلاعات و تحولات را به انقلاب اطلاعاتي تعبير مي نمايند .انقلاب اطلاعاتي سبب ايجاد شيوه هاي نوين و بي سابقه در توليد پردازش وانتقال اطلاعات ميگردد . شيوه هاي جديد به علت اينكه موجب افزايش كارايي، بهره وري ، اثربخشي و بالا بردن سرعت در برقراري ارتباطات و كاهش هزينه ها شده است . از طرف شركت ها و سازمان هاي تجاري با استقبال زيادي مواجه گرديده است و در عرصه نوين رقابت، مزيت رقابتي زيادي را براي آن ها به همراه خواهد داشت . 2ـ1ـ1ـ1ـ تعريف تجارت الكترونيك هرچند با توجه به عمر كوتاه تجارت الكترونيك هنوز تعريف روشن و جامع ازاين اصطلاح ارائه نگرديده است ولي اين بدان معني نيست كه در اين زمينه كاري نشده و يا تعريفي ارائه نشده است بلكه تعاريف بسيار زيادي ارائه شده است اما دربين انديشمندان اين رشته اتفاق نظر وجود ندارد كولاكونا و ونيستون معتقدند كه ارائه يك تعريف تجارت الكترونيك بستگي به اين دارد كه از نظر چه كسي بخواهيم تجارت الكترونيك را تعريف نماييم .  ازديدگاه ارتباطات تجارت الكترونيك عبارت است از تحول اطلاعات ، محصولات و خدمات با پرداخت ها از طريق خطوط تلفن، شبكه هاي كامپيوتري و يا ابزارهاي ديگر ازديدگاه فرايند كسب و كار ، تجارت الكترونيك عبارت است از كاربرد فناوري به سمت و سوي مبادلات صادراتي و جريان كارها. ازديدگاه خدماتي و تجارت الكترونيك عبارت است از يك ابزاري كه به وسيله ي آن شركت ها ومؤسسات مشتريان و مديريت هزينه هاي خدمات را كاهش مي دهند . كيفيت كالا ها را بهبود مي بخشد وسرعت ارائه خدمات را افزايش مي دهد .ـ ازديدگاه پيوسته (on-line) تجارت الكترونك باعث ايجاد توانايي و قابليت خريد و فروش محصولات و اطلاعات از طريق اينترنت و ساير سرويس هاي پيوسته مي شود . ـ از ديد گاه فناوري اطلاعات به آن دسته از كاربرد هاي فناوري اطلاعات كه به صورت پشتيباني و پيشرفت دادن جريان كاري مبادلات تجاري ايجاد شده است ، مي گويند . از ديدگاه تجاري ابزاري است كه كسب و كار هاي مختلف شركا و مشتريان آن هارا قادر مي سازد تا موضوعاتي همچون هزينه هارا كاهش دهند ( كلاكوتا و وينستون 19970) 2ـ1ـ1ـ2ـ سير تحول فناوري اطلاعات در صنعت بانكداري توسعه شگفت انگيز فناوري اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن به بازار هاي پولي و بانكي علاوه بر تسهیل امور برای مشتریان بانک ها ، روش های جاری بانکداری را متحول و دگرگون کرده است. فناوري بانك ها ، فناوري پردازش ، ثبت و نگهداري ، تغذيه و تبادل اطلاعات مشتريان است . اين فناوري به تدريج تكامل يافت و همراه با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات 1( ICT) متحول گرديد چند دهه اخير تحولات شگرفي در نظام بانكداري به وجود آمده است اين تحولات را به چهار دوره مي توان تقسيم نمود در هر دوره تا حدي رايانه و نرم افزار جايگزين انسانها و كاغذ شده اند هردوره از تكامل براي مديران نظام بانكي اين امكان را فراهم نموده است كه اوقاف تلف شده را در شرايط كار رقابتي به حداقل برسانند و در گستره بالا تري به ارائه خدمت بپردازد به عبارت ديگر فناوري جديد و الكتروني شدن بانكداري جديد به آنها اين امكان را مي دهد كه سرعت كيفيت هزينه و خدمات خود را افزايش دهند . در ادامه 4 دوره تحول در نظام بانكداري تشريح خواهند شد ( منوچهري 1380) الف ـ دوره اول : اتوماسيون پشت باجه: در اين دوره كه نقطه آغازين كاربرد رايانه در نظام بانكداري مي باشد با استفاده از رايانه هاي مركزي ، اطلاعات و اسناد كاغذي توليد شده در شعب به صورت دسته اي: به مركز ارسال و شبانه پردازش روي آن ها انجام مي شود در اين دوره كاربرد اصلي رايانه محدود به ثبت دفاتر و تبديل كاغذ به فايل هاي را يانه ايست فناوري اتوماسيون پشت باجه كه در دهه 1960 رواج داشت اين امكان را فراهم نمود تا دفاتر و كارت ها از شعب حذف و گردش روزانه در پايان وقت روز به رايانه مركزي براي بروز شدن ارسال گردد پيشرفت اتوماسيون پشت باجه در دهه 1970 باعث شده كه به جاي ارسال اسناد كاغذي به مركزعمليات روزانه شعب از طريق ثبت آن ها برروي محيط مغناطيسي و پردازش اطلاعات بروز رساني حساب ها كماكان در اتاق رايانه مركزي صورت مي گرفت . عمليات اتوماسون تاثيري در جهت رفاه مشتريان بانك ها ايجاد ننمود و تاثير رقابتي نيز بين بانك ها بر جاي نگذاشت در طول اين دوره سيستم هاي پردازش دسته اي و سيستم هاي بزرگ رايانه اي به خدمت گرفته شده اند و تنها تاثير اتوماسيون در آن دوره ايجاد دقت و سرعت در موازنه حسابها بود . ب ـ دوره دوم : اتوماسيون جلوي باجه:  اين دوره زماني آغاز ميشود كه عمليات بانكي را به صورت الكترونيكي ثبت و دنبال مي كند از اواخر دهه 1970 امكان انتقال لحظه اي اطلاعات از طريق بكارگيري ترمينال ها كه به ظاهر شبيه رايانه هاي شخصي  امروزي بودند از طريق خطوط مخابراتي و رايانه هاي بزرگ مركزي متصل مي شده اند امكان انتقال اطلاعات بين شبكه هاي بزرگ رايانه اي و ترمينال هاي ورودي و خروجي به وجود آمد . كارمندان شعب قادر شده اند به صورت لحظه اي به حسابهاي جاري دسترسي داشته باشند اما كماكان روز رساني حسابها و تهيه گزارش هاي مربوطه توسط پردازش گر هاي مركزي شبانه انجام مي شد. در اين دوره بانك ها مجبور بودند براي نيل به اتوماسيون جلوي باجه ازشبكه هاي مخابراتي موجود كه در اختيار و انحصار شركت هاي دولتي بود از نظر تكنولوژي و فناوري محدود بلكه از لحاظ هزينه اي گران بود استفاده نمايند.  اين شبكه های ، مخابراتي و اطلاعاتي ، ترمينال هاي بانكي شعب را به مركز رايانه پشت باجه مرتبط و متصل مي ساخت . در اين دوره هنوز تمايل به استفاده از اسناد كاغذي وجود داشت اگرچه ترمينال ها امكان جستجو و پردازش را سهولت بخشيده لكن هنوز تماي كارها توسط كارمندان بانك و از طريق ورود اطلاعات و حسابها به ترمينال ها صورت مي گرفت .و فقط نیاز به استفاده انبوه به اسناد کاغذی تا حدودی برطرف شد در این دوره بانک ها نتوانستند کارکنان خود را کاهش دهند زیرا هنوز نیاز به افرادی که پاسخگوی مراجعین به بانک ها باشند وجود داشت. از طرف دیگر نرم افزارهای به کار گرفته شده در این دوره کماکان غیر یکپارچه و جزیره ای بودند. علیرغم امکان دسترسی لحظه ای کارکنان بانک ها به حساب های مشتریان محصولات مختلف بانکی شامل انواع حساب های بانکی، سرویس های بیمه ای و نقل و انتقال وجوه مستلزم مراجعه مشتری به شعب بانک ها می بود و به عبارت دیگر برای هر نوع عملیات ف نرم افزار خاصی طراحی شده و یکپارچگی و پیوستگی بین نرم افزارهای تولید شده وجود نداشت. ج ـ دوره سوم : متصل كردن مشتريان به حسابهايشان در اين دوره كه در اواسط دهه 80 آغاز شد امكان دسترسي مشتريان به حسابهايشان فراهم گرديد . يعني مشتريان از طريق تلفن با مراجعه به دستگاه خود پرداز (atm) استفاده از كارت هوشمند يا كارت مغناطيسي با كامپيوتر شخصي به حسابش دسترسي پيدا مي كند و ضمن انجام عمليات دريافت و پرداخت ، نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونيكي انجام ميدهد . در اين دوره سالن معاملات بانك ها به مرور خالي از صف هاي طولاني مراجعه مي شود . و ان دسته از كاركنان كه در جلوي باجه به امور دريافت و پرداخت از حسابها اشتغال دارند به بخش هاي ديگر نظير بازاريابي و خدمات مشتريان منتقل مي گردد . خطوط هوايي ماهواره ماكريو ، مودم هاي بدون سيم ، حجم زيادي را ( نه همه آن ) را پيش مي برد. مهمترين ويژگي دوره سوم عبارتند از توسعه دجزيره اي ، سيستم هاي مكانيزه در جلو و پشت باجه و توسعه سيستم هاي ارتباطي مشتريان با حساب هايشان مثل خود پرداز (ATM) و تلفن بانك و فاكس بانك در اين دوره نيروي انساني در ارائه خدمات مؤثر است و بخش نيروي انساني در سيستم هاي جزيره اي و نيازهاي مختلف مشتريان را به عهده دارد كارت هاي بانكي و هوشمند به معناي واقعي و به طور كامل الكتريكي نشده . بنابراين در اين دوره عمليات بانكي به صورت نيمه الكترونيكي (دستي ـ الكترونيكي) در مي آيد نظام بانكي با دومشكل مواجه مي باشد 1ـ عدم يكپارچگي سيتم هاي مكانيزه جزيره اي بودن و ناهماهنگي آن ها ارائه خدمات به مشتريان و ديگري تكامل نيافتگي خطوط مخابراتي و ارتباطي سريع گسترده و فقدان پرو تكل هاي ارتباطي براي متصل نمودن شعب بانك به يكديگر اتصال مشتريان به شعب . دـ دوره چهارم : يكپارچگي سازي سيستم ها و مرتبط كردن مشتري به تمامي عمليات بانكي آخرين دوره تحول در نظام بانكي زماني آغاز مي شود كه نتايج به دست آمده از سه دوره قبل كامل مورد توجه قرار گيرد و عمليات بانكي به طور الكترونيكي انجام شود در اين دوره مشتريان مي توانند به طور دقيق اطلاعات مورد نيازشان را كسب كنند و اين چهار دوره در صنعت بانكداري روي خواهد داد . لازمه ورود به اين مرحله داشتن امكانات و بسترهاي مخابراتي و ارتباطي پيشرفته است . جمع بندي بخش هاي نرم افزاري و سخت افزاري در دوره هاي پيشين به صورت واقعي بين بانك ومشتريانش را به تصوير مي كشد . در دوره های قبلی اغلب بانک ها بدون سامان دهی و نظم مشخص ، تنها به خلق جزایر مکانیزه پرداختند. در دوره چهارم به منظور رسیدن يكپارچگي وساماندهی سيستم مكانيزه بانكي ، بانك ها به يكي از دو جهت زير تأكيد دارند : 1‌ـ تلاش براي استاندارد سازي نرم افزاري وسخت افزاري در سيستم هاي رايانه موجود . 2ـ تلاش براي ايجاد سيستم هاي يكپارچه و صرف نظر از سيستم هاي جزيره اي كه قبلا بوجود آمده است .  سيستم هاي جديد بانكي كه اساس آن ها مشتري مداري است نه حساب مداري ، كار چندان ساده اي نيست زيرا با صرف هزينه هاي زيادي همراه است و تلاشي طاقت فرسا مي طلبد . يكي از چالش هاي اصلي سيستم بزرگ بانك ها انتخاب يكي از اين دو راه است . و انتخاب هريك بستگي به استراتژي بانك مبني بريك تحليل عميق هزينه ـ فايده دارد . در دوره چهارم سيستم بانكي اين امكان را به مشتري مي دهد كه از رايانه منزل يا محل كار خود خدمات متعارف خود را از سيستم هاي الكترونيكي بانك دريافت نمايد ودر اين دوره صرفه جويي واقعي در نيروي انساني به وجود مي آيد و پول حالت الكترونيكي پيدا مي كند . و ابزار تعامل دو طرف يعني مشتري و بانك ، خدمات الكترونيكي است . در دوره سوم مشتري براي دسترسي به خدمات بانكي ازاسناد كاغذي دستي كاملا بي نياز بوده در دوره چهارم مشتري براي دريافت وام يا خدمات بيمه اي و يا ديگر سرويس هاي بانك بي نياز از مراجعه به بانك مي باشد . ( 1997، Carrington & Langguth ) 2ـ1ـ2ـ بانكداري الكترونيك و انواع كانالهاي ارائه خدمات الكترونيكي در دهه هاي اخير و با گسترش كامپيوتر هاي شخصي و فراگير شدن وسايل الكترونيك ، ارتباطات بين افراد با يكديگر و سازمان ها دستخوش تغيير و تحولات شگرفی شده است وسایل الکترونیک در زندگی تک تک ما رسوخ نموده و خواه ناخواه امور مختلف شخصی و اجتماعی ما را در دگرگون نموده است. در اين ميان بانك ها با عنوان واسطه وجوه از اين قاعده مثتثني نبوده و هنگام با ساير بخش هاي اجتماعي روز به روز به سمت استفاده بيشتر و مؤثر تر از ابزار آلات الكترونيك گام برميدارند . در آن زمان ورود كامپيوتر به بانك و اجراي طرح هاي اتوماسيون اداري بانك هارا به جهش مواجه نمودند و اكنون تكنولوژي اطلاعات و اينترنت بانك هاي ايران را مجبور نموده كه در عرصه رقابت جهاني جهش ديگري را پذيرا باشد و از آن به عنوان بانكداري الكترونيك ياد مي شود (جهان بكام 1386). 2ـ1ـ2ـ1ـ تعريف بانكداري الكترونیك براساس گزارش كميته باسل در سال 1998 بانكداري الكترونيك شامل خدمات مالي با حجم ارزش پايين از طريق كانال هاي الكترونيكي مختلف قبيل دستگههاي خود پرداز الكترونيكي كارت هاي اعتباري ، تلفن و تلويزيون و…… است ( محمدي ، 1377و ص 45 ) *بانكداري الكترونيك داراي سطوح مختلفي است هركدام تعريف خاصي ارائه نمود . استفاده از سيستم هاي نرم افزار و سخت افزار رايانه اي مي باشد . هرچه به سطوح بالاتر يعني بانكداري الكترونيكي كامل 2 حركت نماييم عمليات دستي كمتر ، سييستم هاي رايانه اي متمركز تر، شبكه قابل دسترسي گسترده تر ، محدوديت زماني و مكاني كمتر و در نهايت امنيت اطلاعات بانكي بيشتر خواهد بود ( اشمعي و ديگران، 1377 و ص 21) بانكداري الكترونيك اساسا به فراهم آوردن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بانك با استفاده از واسطه ايمن و بدون حضور فيزيكي اطلاق مي شود . (كهزادي 1382) Burr ، بانكداري الكترونيك را به عنوان يك ارتباط الكتريكي بين بانك ومشتري به منظور آماده سازي مديريت و كنترل مبادلات مالي تعريف مي كند در بسياري از موارد بانكداري الكترونيك را بانکداری مجازي نیز مي نامند ، و این بخاطر انجام امور بانکی به صورت مجازی و دور از شعب بانکی است. فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 46 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود مبانی نظری بانکداری الکترونیک مبانی نظری بانکداری الکترونیک دانلود مبانی نظری بانکداری الکترونیک بانکداری الکترونیک

دانلود پروژه کمک پایان نامه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل سه بعدی

بتنی,بعدی,پانل,پایان,پروژه,دانلود,ساختمانهای,فلزی,کمک,نامه بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروژه کمک پایان نامه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل سه بعدی برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پروژه کمک پایان نامه با موضوع ساختمانهای بتنی و فلزی پانل سه بعدی.Docدانلود پروژه کمک…

مقاله لاتین رشته حسابداری با ترجمه - ساختار دولت و حسابداری در شهرهای بزرگ

Governance structures and accounting,large municipalities,دانلود مقاله لاتین حسابداری با ترجمه فارسی,مقاله انگلیسی رشته حسابداری با ترجمه فارسی,مقاله ترجمه شده حسابداری,مقاله حسابداری در شهر های بزرگ,مقاله حسابداری ساختار دولت بازدید کننده محترم محتوای فایل مقاله لاتین رشته حسابداری با ترجمه -…

جزوه جغرافیای جمعیت رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای جمعیت,جغرافیایجمعیت,دانلود,دانلود جزوه,دانلود جزوه جغرافیای جمعیت,رشته جغرافیا,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه بهار,فروشگاه دانشجویی,فروشگاه دانشجویی بهار,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد اینترنتی,همکاری در فروش فایل بازدید کننده محترم محتوای فایل جزوه جغرافیای جمعیت رشته جغرافیا برای شما در دسترس است دانلود فایل توضیحات…

تحقیق رشته کامپیوتر - اساس کار شبکه های ATM

اساس کار,اساس کار شبکه های ATM,تحقیق,تحقیق رشته کامپیوتر,رشته کامپیوتر,شبکه های ATM بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق رشته کامپیوتر - اساس کار شبکه های ATM برای شما در دسترس است دانلود فایل فهرست:   مقدمه ای بر ATM انواع شبکه…

دانلود تحقیق نوروز در ایران

تحقیق نوروز در ایران,دانلود تحقیق نوروز در ایران,نوروز,نوروز در ایران بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق نوروز در ایران برای شما در دسترس است دانلود فایل علت پيدايش و آغاز نوروزاز آنجا كه درباره علت پيدايش و آغاز نوروز…

تحقیق طرحهاي كتابخانه ملي ؛ مركز اسناد و كتب خطي اسلام آباد ؛ دانشكده مديريت صنعتي

آباد,اسلام,اسناد,تحقیق,خطي,دانشكده,صنعتي,طرحهاي,كتابخانه,كتب,مديريت,مركز,ملي بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق طرحهاي كتابخانه ملي ؛ مركز اسناد و كتب خطي اسلام آباد ؛ دانشكده مديريت صنعتي برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق طرحهاي كتابخانه ملي ؛ مركز اسناد و كتب خطي…

دانلود تحقیق با عنوان تحلیل و بررسی حذف صفر از واحد ریال ایران

ارزش پول ملی,ایران,پول,پول ملی,تورم,حذف صفر از پول ملی,دانلود تحقیق آماده رشته حسابداری,دانلود تحقیق رشته حسابداری,دانلود رایگان تحقیق حسابداری,دولت,ریال بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق با عنوان تحلیل و بررسی حذف صفر از واحد ریال ایران برای شما در دسترس…

آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟

ارتباط انسان با جن,ارتباط انسان با جن ممکن است؟,ارتباط با,اولین انسانی که خلق شده حضرت آدم (ع),دانلود,دانلود آیا ارتباط انسان با جن ممکن است؟,راههای ارتباط با جن,روش ارتباط با جن,فروشگاه دانشجویی بهار,نحوه ارتباط با جن بازدید کننده محترم محتوای فایل…

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی

دانلود مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی,مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی,هوش هیجانی بازدید کننده محترم محتوای فایل مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی برای شما در دسترس است دانلود فایل رفتار…

پرسشنامه سنجش تعصب

پرسشنامه سنجش تعصب,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه سنجش تعصب,سنجش تعصب بازدید کننده محترم محتوای فایل پرسشنامه سنجش تعصب برای شما در دسترس است دانلود فایل شامل 40 سوالای هر خرده مقیاس تعداد 10 گویه در نظر گرفته شده است .گویه های 1،6،8،9،13،18،23،24،32،36…

دانلود لایه های شیپ فایل دریاچه های ایران

دانلود شیپ فایل دریاچه های ایران,دریاچه ها,دریاچه های ایران,شیپ فایل دریاچه های ایران بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود لایه های شیپ فایل دریاچه های ایران برای شما در دسترس است دانلود فایل شیپ فایل دریاچه های ایران   پرداخت…

تحقیق و پیشینه تحقیق سرمایه فکری

پیشینه تحقیق سرمایه فکری,تحقیق و پیشینه تحقیق سرمایه فکری,دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و عملکرد مالی,سرمایه فکری بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق و پیشینه تحقیق سرمایه فکری برای شما در دسترس است دانلود فایل سرمایه فکری..................................................................................................... 19…

نقشه اتوکد منطقه 10 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG

DWG,اتوکد,تهران),جزئیات,فرمت,کامل,منطقه,نقشه بازدید کننده محترم محتوای فایل نقشه اتوکد منطقه 10 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود نقشه اتوکد منطقه 10 تهران با مقیاس 1:1 با جزئیات کامل در حد بلوک بندی…

فرم درخواست استخدام

استخدام,درخواست,فرم بازدید کننده محترم محتوای فایل فرم درخواست استخدام برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود فرم درخواست استخدام ۲ ص فرمت WORD   پرداخت و دانلود برچسب ها: فرم درخواست استخدام

جنین شناسی نظری - نویسنده: دکتر کاظم پریور

انتشارات پیام نور,جنین شناسی,جنین شناسی نظری,دانشگاه پیام نور,زیست شناسی,کاظم پریور,کتاب زیست شناسی,نظری بازدید کننده محترم محتوای فایل جنین شناسی نظری - نویسنده: دکتر کاظم پریور برای شما در دسترس است دانلود فایل کتاب برای دانشجویان رشته زیست شناسی   پرداخت…

تحقیق نهضت جدید در معماری

تحقیق,جدید,معماری,نهضت بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق نهضت جدید در معماری برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق نهضت جدید در معماری ۴۴ ص فرمت WORD  فهرست مطالب:‌میراث نهضت جدید 1تصاویر ذهنی نهضت «تجدد». 3نگرش به مردم 5نگرش به…

مجازات زندان و آثار آن

زندان,مجازات,مجازات زندان,مجازات زندان و آثار آن بازدید کننده محترم محتوای فایل مجازات زندان و آثار آن برای شما در دسترس است دانلود فایل تعريف و تاريخچه مجازات زندان برای آگاهی از تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم­، نخست باید به…

پرورپوزال ارشد رشته محیط زیست ارزیابی اثرات تجمعی توسعه صنایع پتروشیمی

اثرات تجمعی توسعه صنای,ارزیابی اثرات تجمعی توسعه صنایع پتروشیمی,پرورپوزال ارشد رشته محیط زیست,پرورپوزال ارشد رشته محیط زیست ارزیابی اثرات تجمعی توسعه صنایع پتروشیمی,دانلود پرورپوزال ارشد رشته محیط زیست ارزیابی اثرات تجمعی توسعه صنایع پتروشیمی بازدید کننده محترم محتوای فایل پرورپوزال…

پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان

تعهد کارکنان,دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان,رضایت شغلی,روپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان,روپوزال آماده ارشدمدیریت بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی اثر رضایت شغلی…

تحقیق اقلیم و معماری

اقلیم,تحقیق,معماری بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق اقلیم و معماری برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق اقلیم و معماری ۶۸ ص فرمت WORD فهرست مطالبتابش آفتاب: 1دماي هوا: 1رطوبت هوا: 1رطوبت مطلق: 2فشار بخار: 2رطوبت نسبي: 2سيستم هاي…

پروپوزال ارشد رشته مدیریت عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان

پروپوزال ارشد رشته مدیریت عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع,دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت,دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع,عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال ارشد…

خدمات شغلی و نقش آنها در تسهیل اشتغال و رفع کاستیهای نظام بازار

خدمات بازدید کننده محترم محتوای فایل خدمات شغلی و نقش آنها در تسهیل اشتغال و رفع کاستیهای نظام بازار برای شما در دسترس است دانلود فایل این فایل زیپ 10ص داره و بصورت پی دی اف است   پرداخت و…

تحقیق رشته روانشناسی - آثار منفی طلاق بر روی فرزندان

ابعاد مختلف آسیب های ناشی از طلاق,بچه‌هاي طلاق,چکیده,طلاق اجتماعي,طلاق اقتصادي,طلاق توافقي والدين,طلاق چیست؟,طلاق رواني,طلاق عاطفي,طلاق قانوني,طلاق و خانواده های ایرانی,قربانيان ناسازگاري والدين,مقدمه بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق رشته روانشناسی - آثار منفی طلاق بر روی فرزندان برای شما در…

خودکشی،یک معضل اجتماعی رو به رشد

آمار و ارقام,بحرن اجتماعی,پايان نامه,پروژه,تحقيق,خودکشی,دانلود پايان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقيق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,سومين عامل مرگ,معضل اجتماعی,یک معضل اجتماعی رو به رشد بازدید کننده محترم محتوای فایل خودکشی،یک معضل اجتماعی رو به رشد برای شما در دسترس است دانلود فایل خودکشی،یک معضل…

بناها و يادمان هاي تاريخي

بناها و يادمان هاي تاريخي,بناها ی تاريخي,پایان نامه,پروژه,تحقیق,جزوه,حسن صباح,حياط نادري,دانلود,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دوران صفويه,سر در عالي قاپو,عمارت چهل ستون,عمارت ها,قطعه هاي تاريخي,قلعه الموت,كاخ ها,مقاله بازدید کننده محترم محتوای فایل بناها و يادمان هاي تاريخي برای شما در دسترس است دانلود…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *