مبانی نظری مدیریت عملکرد

دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری مدیریت عملکرد,عملکرد,مبانی نظری مدیریت عملکرد,مدیریت,مدیریت عملکرد
بازدید کننده محترم محتوای فایل مبانی نظری مدیریت عملکرد برای شما در دسترس است

دانلود فایل

تعریف عملکردperformance))   واژه ی performance که به معنای عملکرد است از کلمه ی انگلیسی perform و پسوندance گرفته شده است و از حدود سال 1500 میلادی به بعد متداول شد. این کلمه به معنای تحقق یک امر یا چیزی است که قبلاً تحقق یافته است . می توان گفت که کلمه ی performance به معنایی که اکنون فهمیده و درک می شود، اولین بار در سال 1709 میلادی،تعریف شد. درباره تفسیر اصطلاح عملکرد میان نویسندگان متخصص در حوزه ی مدیریت اختلاف وجود دارد؛ چرا که تعاریف متعددی درباره ی عملکرد در اصطلاحات علم مدیریت وجود دارد . به عنوان مثال، به نظر ماینر،سینگلتون و لوچینگر عملکرد عبارت است از:آنچه که شخص در ضمن حدود و نقش معینی که سازمان یا مؤسسه به منظور تحقق دادن به اهداف معینی تعیین کرده است،انجام می دهد.معنای این تعریف این است که عملکرد ، مسئله ای رفتاری است. هانابوس هم تاکید می کند که عملکرد عبارت است از : «انجام دادن هرکار به طریقی مشخص با تعیین هدفی معین برای آن». برخی دیگر بر این باورند که عملکرد عبارتست از : نتایج مترتب بر فعالیت هایی که سازمان انجام می دهد . این نظر یا تعریف را می توان به عده ی زیادی از نویسندگانی منتسب کرد که ترجیح داده اند عملکرد را با به کارگیری شاخص هایی مانند میزان سود،درآمد حاصل از سرمایه گذاری، سود خالص یا درآمد حاصل از فروش اندازه گیری کنند. از این رهگذر می توان گفت که عملکرد مترادف شایستگی و کارایی است. در همین حوزه در سال 1985، خاطرنشان کردند که یکی از راه های سودمند برای فکر کردن درباره ی عملکرد ،درنظر گرفتن این نکته است که عملکرد باید متضمن دو عنصر یا جزء مستقل و جدا باشد: شایسته بودن خدمت و کارایی خدمت . عملکرد عبارتست مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند(گریفین،1375 ،ص 479)  عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته ی کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد که این چارچوب بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند. – عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته ی کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد که این چارچوب بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند. – عملکرد عبارتست از حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین. – عملکرد حاصل یا نتیجه ی فرآیند و تحقق اهداف می باشد فرآیند بدین معنی است که انجام هر کاری در مراحلی باید انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند. –  عملکرد رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه گیری شده یا ارزش گذاری شده است. 2-5-3) عوامل مؤثر بر عملكرد: براي ارتقاء عملكرد و بهبود رفتارهاي كاركنان، به نحوي كه به موفقيت سازمان منجر شود بايد عوامل مؤثر بر عملكرد و رفتار را بشناسيم و آنها را مديريت كنيم. در اين گفتار از مهمترين عوامل اثرگذار بر عملكرد كاركنان سازمانها به اجمال معرفي مي شوند: الف) استعداد: استعداد يك آمادگي زمينه اي در افراد براي موفقيت در بعضي نقش ها و شغل هاست، استعداد را در سنين بزرگسالي فقط مي توان كشف كرد، پرورش داد، به فعليت درآورد و در مسير مناسب بكار انداخت. يكي از نشانه هاي استعداد، موفقيت است. افرادي كه در يك زمينه مشخص هنري ، فني ، ورزشي يا مديريتي موفقيت كسب مي كنند، به ويژه وقتي اين موفقيت تداوم داشته باشد و تكرار شود به احتمال زياد در آن زمينه مستعد هستند. يكي از وظايف حساس و تعيين كننده مديران در مسير ارتقاء عملكرد كاركنان اين است كه استعدادهاي آنان را در جستجو و كشف كنند و وظايف و نقش ها و شغل ها را به نحوي به كاركنان تخصيص دهند حداكثر تناسب ممكن بين آنها تأمين شود.استعداد را به كوه يخ تشبيه مي كنند كه فقط يك پنجم آن روي سطح آب است و در نگاه اول ديده مي شود و براي ديدن( كشف) بقيه آن بايد جستجوي اكتشافي بيشتري داشت. مشكل وقتي تشديد مي شود كه برخي از كاركنان ما، حتي خودشان هم از استعدادهايشان آگاه نيستند.استعداد را بايد با كمك نشانه هايش شناخت. وقتي كسي در انجام كاري استعداد داشته باشد آن كار را با لذت و رضايت دروني و حتي گاهي داوطلبانه انجام مي دهد. از انجام و تكرار آن خسته نمي شود، بسياري از آمال و آرزوهايش را در همان كار تعريف و جستجو مي كند به آن كار افتخار مي كند و آن را معرف خود  مي داند، آن كار را بهتر و زودتر از ديگران انجام مي دهد. تناسب بين استعدادهاي فرد با الزامات و مقتضيات شغل يكي از كليدي ترين عوامل ظهور و بروز عملكردهاي موفق و رضايت بخش است. ب) دانش و مهارت: آموزش و توسعه دانش و مهارتهاي كاركنان از مهم ترين تواناسازهاي سازمان هاست. در همه مدلهاي جامع تعالي سازماني، سهم زيادي براي آموزش كاركنان به عنوان يك توانا ساز مهم كه بر عملكرد كاركنان و از طريق آنها بر عملكرد و تعالي سازمانها موثر است در نظر گرفته شده است.سازمانها      نمي توانند همه دانش و مهارت مورد نياز خود را در زمان استخدام از بازار كار تأمين نمايند، همچنين شرايط محيطي، تحولات تكنولوژيكي و توقعات روزافزون مشتريان فشار براي آموزش كاركنان را تشديد مي كند. به همين دليل است كه سازمانهاي موفق جهان ساليانه ميلياردها دلار براي توسعه دانش و مهارت كاركنان خود سرمايه گذاري مي كنند . ارتباط بين آموزش و عملكرد كاركنان يك ارتباط دو سويه است. از يك سو به كاركنان آموزش مي دهيم تا عملكردهاي موفق تري داشته باشند و از سوي ديگر عملكرد آنها را ارزيابي مي كنيم تا نيازهاي آموزشي آنها را شناسايي كنيم. ج) فرصت:  همه ما براي نمايش دادن استعدادها و توانايي هايمان و براي استفاده موثر از دانش و مهارت نياز به فرصت و مجال داريم. اين فرصت هم جنس زمان است، به اين معني كه كاركنان نياز به وقت كافي دارند تا عملكردهاي مورد نظر را بروز دهند و هم از جنس اختيار است به اين معني كه بايد به كاركنان اعتماد كرد و به آنها اختيارات لازم(متناسب با مسئوليت ها و صلاحيت هايشان) تفويض كرد.استعداد و دانش و مهارت كاركنان فقط ظرفيتهاي آنها را براي دستيابي به سطوح بالاتري از عملكرد افزايش مي دهد، اما استفاده عملي و موثر از اين ظرفيت نياز به عوامل ديگري دارد كه اختيار و فرصت از مهمترين آنهاست دادن فرصت و اختيار موجب مي شود تا كاركنان فضاي وسيع تري براي تلاش، خلاقيت و ابتكار داشته باشند، در قبال وظايف خود احساس مسئوليت بيشتري كنند و با انگيزه و انرژي بيشتري تلاش كنند. د) منابع و امكانات: منابع و امكانات، تجهيزات و ابزار و اطلاعات، چنانچه به ميزان كافي و لازم و با كيفيت و در زمان مناسب در اختيار كاركنان قرار گيرد مي تواند تسهيل گر رفتارها و عملكرهاي مطلوب آنها باشد. رابطه بين عوامل موثر بر عملكرد ، رابطه اي پيچيده و تعاملي است. براي مثال ممكن است كارمندي كه كارش را دوست دارد، به آن علاقه مند است و افتخار مي كند، مديرش را قبول دارد و … ابزار و امكانات موجود را هم كافي و قابل قبول ارزيابي كند، در حالي كه همان ابزار و امكانات ممكن است توسط كارمندي ناراضي كه از كارش، مديرش و همكارانش راضي نيست ناكافي تلقي شود. ه) انگيزه: انگيزه و اشتياق براي انجام كار و دستيابي به اهداف، به ويژه در سازمانهاي ايراني، از مهمترين عوامل تعيين كننده سطح و كم و كيف عملكرد كاركنان است. انگيزه ها، چرائي رفتار هستند. اگر انگيزه كاركنان براي انجام كاري پائين باشد، عملكرد آنها درست مشابه وقتي فاقد استعداد يا دانش و مهارت كافي باشند لطمه خواهد خورد.رضايت كاركنان از كار و سازمان، عامل مهمي در عملكرد آنهاست. همه سازمانها آرزوي داشتن كاركنان راضي را دارند و در اين راه تلاش مي كنند. رضايت كاركنان به معني نگرش و برداشت كلي و مثبت آنها از كار و همه عوامل مرتبط با كار است. كاركنان راضي، بهره ورترند، به سازمان وفادارترند، آموزش ها و مهارتهاي جديد را بهتر و سريعتر فرا مي گيرند و به اهداف و سرنوشت سازمان علاقه مندند. 2-5-4) مديريت عملكرد: مدیریت عملکرد به طور بالقوه حیطه ای از مدیریت منابع انسانی است که می تواند بیشترین سهم را در عملکرد سازمان داشته باشد مدیریت عملکرد فرایندی است مبتنی بر یک سری فعالیت ها و به نحوی بنا شده است که باید از طریق تضمین بهبود مستمر عملکرد افراد و گروه ها در جهت بهبود تمرکز راهبردی و اثربخشی سازمانی طراحی شود. «هرسي و گلد اسميت» مدلي را براي مديريت عملكرد  به منظور كمك به مديران در تعيين علت وجود مشكلات عملكرد و به وجود آوردن استراتژيهاي تغيير به منظور حل مشكلات طرح ريزي كردند. در تفسیر معنا و مفهوم عملکرد اختلاف وجود دارد . درحالی که برخی پژوهشگران بر عملکرد افراد تاکید می کنند ،دیده می شود که برخی دیگر بر عملکرد سازمان تاکید می نمایند.[1] 2-5-5)تعریف مدیریت عملکرد میشل آرمتسرنگ ،مدیریت عملکرد را این گونه تعریف می کند:کاری برنامه ریزی شده به منظور بهسازی عملکرد سازمانی و فردی و عملکرد گروه کاری . مدیریت عملکرد زیر نظر و کنترل مدیران اجرایی یا «مدیران صف » اجرا می شود.از این تعریف روشن می شود که مفهوم مدیریت عملکرد از ارزیابی عملکرد شغلی گسترده تر است . مدیریت عملکرد فقط به بهسازی عملکرد فرد اهتمام نمی ورزد،بلکه به اصلاح و بهسازی عملکرد گروه کاری و عملکرد خود مؤسسه به عنوان یک کل هم توجه می کند .ازاین رو برخی از طرح و نقشه های مرتبط با ارزیابی سنتی متهم اند به این که به مصلحت مدیران امور کارکنان یا مدیران ارشد گرایش دارند. به طوری که افراد متعدد دیگری در مؤسسه نسبت به آنچه نقشه ی ارزیابی عملکرد می کوشد آن را محقق سازد، یا آگاه نیستند یا بی اطلاع اند. این حکم ممکن است درباره ی برخی از نقشه ها و برنامه هایی که بد طراحی شده است،درست باشد، اما در باره ی تعدادی از برنامه های برجسته ی ارزیابی ،بسیاری از مدیران امور انسانی که در مؤسسه ی خود و کارایی آن مؤسسه مشارکتی دارند،حکمی سخت و بی رحم است. از این رو برای دوری از این انتقادات در مورد مدیریت عملکرد،باید گفت که تمرکز بیش از پیش بر نقش مدیران اجرایی و گروه های کاری و افراد به طور یکسان وجود دارد. مدیریت عملکرد،کار مشترکی است که مدیریت ،افراد و گروه های کاری آن را تقسیم می کنند. به طوری که بر اهداف توافق می شود و آن اهداف به صورت مشترک میان آنان،با هدف محقق شدن اهداف مختص    سازمان ، مختص افراد،به اضافه ی اهداف گروه های کاری بازنگری می شود.[2] در واقع عملكرد هر سازماني، تابع عملكرد منابع انساني آن سازمان و تعامل آنها با منابع، امكانات و تكنولوژي موجود در سازمان است. از سوي ديگر عملكرد منابع انساني، تابع انگيزش و توانايي آنهاست. توانايي منابع انساني خود تابع دانش شغلي و مهارت در كاربرد دانش مذكور در انجام وظايف و فعاليت‌هاي شغلي است. انگيزش منابع انساني، تابع نگرش آنها و شرايط و موقعيتي است كه در آن كار مي‌كنند. مديريت عملكرد، فرايندي است كه اين توابع از طريق آن در سازمان به‌كار گرفته مي‌شوند. به بياني ديگر، مديريت عملكرد مجموعه‌اي به هم پيوسته از سياست‌ها و اقداماتي است كه از طريق تمركز بر عملكرد فردي، موجب دستيابي به اهداف مي‌شود.  تحقيقات موجود، نمايانگر اين واقعيت است كه بين انجام وظايف و مسئوليت‌هاي اجتماعي يك سازمان از يك‌سو و عملكرد واحد مديريت منابع انساني آن از سوي ديگر، رابط‌هايي بسيار نيرومند وجود دارد[3] .[1]اشکنانی ،محمد ابراهیم ،ترجمه ویسی ،مدیریت و ارزیابی «مفاهیم و کاربرد ها»، ص11 [2]اشکنانی ،محمدابراهیم،ترجمه ویسی،مدیریت و ارزیابی «مفاهیم و کاربردها»ص 15 [3] fa.Wikipedia.org فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 61 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود مبانی نظری مدیریت عملکرد مبانی نظری مدیریت عملکرد دانلود مبانی نظری مدیریت عملکرد مدیریت عملکرد

ابن خلدون و اصول آموزش و پرورش

آموزش و پرورش از دیدگاه ابن خلدون,اصول و روش های اموزش و پرورش از نظر ابن خلدون,تحقیق ابن خلدون,دانلود تحقیق ابن خلدون و آموزش و پرورش,نظر ابن خلدون درباره آموزش و پرورش بازدید کننده محترم محتوای فایل ابن خلدون و…

کتاب-هرمنوتیک و مفهوم آن در معماری و فلسفه- در 85صفحه-docx

Hermeneutics,ريخت‌شناسي,مفهوم هرمنوتیک,هرمنوتیک در معماری,هرمنوتیک و مفهوم آن در معماری و فلسفه بازدید کننده محترم محتوای فایل کتاب-هرمنوتیک و مفهوم آن در معماری و فلسفه- در 85صفحه-docx برای شما در دسترس است دانلود فایل هرمنوتیک  و معماری  بطوركلي مي‌توان بيان كرد كه…

پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط رقابت بازار و نوسانات سود شرکت ها

ارتباط رقابت بازار و نوسانات سود شرکت ها,پروپوزال آماده ارشد مدیریت,پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط سبك رهبري مديران و رضايت شغلي دبيران,دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان,رقابت بازار,نوسانا بازدید کننده محترم محتوای…

جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی

تحقیق,دانلود جزوه,دانلود جزوه مهندسی محیط زیست,دانلود جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم)رشته ایمنی صنعتی,رشته ایمنی صنعتی,فروشگاه فایل,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد اینترنتی,گزارش,مقاله,مهندسی محیط زیست (قسمت دوم) رشته ایمنی صنعتی بازدید کننده محترم محتوای فایل جزوه مهندسی محیط زیست (قسمت دوم)…

طرح بنر لایه باز عرض خیر مقدم کربلا و عتبات عالیات

بنر خیرمقدم کربلا,بنر کربلا,طرح بنر حرم امام حسین,طرح بنر عرض خیرمقدم کربلا,طرح بنر لایه باز عرض خیر مقدم کربلا و عتبات عالیات,طرح بنر لایه باز کربلا,طرح بنر محرم,طرح خیر مقدم کربلا,طرح نبر خیرمقدم کربلایی بازدید کننده محترم محتوای فایل طرح…

پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک

پرسشنامه,پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک,دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک,فرسودگی شغلی,مازلاک بازدید کننده محترم محتوای فایل پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک برای شما در دسترس است دانلود فایل پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک Maslac Burnout Inventory (MBI) MBI از 22 ماده درباره فرسودگی شغلی…

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی مقایسه سبک هویتی و شیوع اختلالات روانی

پروپوزال آماده روانشناسی مقایسه سبک هویتی و شیوع اختلالات روانی,دانلود پروپوزال آماده روانشناسی,دانلود پروپوزال آماده روانشناسی مقایسه سبک هویتی و شیوع اختلالات روانی,سبک هویتی,شیوع اختلالات روانی,مقایسه سبک هویتی و شیوع اختلالات روانی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروپوزال آماده…

دانلود مقاله مهندسی عمران - بررسی پایداری شالوده ساختمان های با ارتفاع متوسط احداث شده برروی رس مسلح

احداث شده روی رس مسلح,ارتفاع متوسط,اندرکنش خاک و المان تسلیح,بررسی پایداری شالوده ساختمانها,خاک مسلح,ظرفیت باربری و نشست,مقاومت اصطکاکی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مقاله مهندسی عمران - بررسی پایداری شالوده ساختمان های با ارتفاع متوسط احداث شده برروی رس…

تحقیق رشته برق - کاربرد الکترونیک قدرت

اصول کار افزایش,اصول کار کاهش ولتاژ,الکترونیک قدرت و محرکهای الکتریکی چرخان,برشگر کلا,برشگر کلاس A,برشگرهای dc,پارامترهای عملکرد,تاریخچه الکترونیک قدرت,طبقه بندی برشگر,محرکهای الکتریکی جریان مستقیم,محرکهای الکتریکی چرخان بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق رشته برق - کاربرد الکترونیک قدرت برای شما در…

پروژه رشته برق - علل سوختن ترانسفورماتورهای ۶۶ کیلوولت شبکه برق استان فارس

ايجاد گاز در ترانسفو,خطاهاي ترانسفورماتورهاي KV 66,خطاي الكتريكي خارج ترانسفورماتور,دانلود پروژه علل سوختن ترانسفورماتور های برق,شبي ‎سازي و بررسي اجزاي اصلي پست,علل اصلي ايجاد خطا در ترانسفورماتور,علل سوختن ترانسفورماتورهای 66 کیلوولت شبکه برق بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه رشته…

مقاله گل وخشت بعنوان یک مصالح ساختمانی بوم آورد ومناسب در مناطق گرم و خشک

آورد,بعنوان,بوم,خشک,ساختمانی,گرم,مصالح,مقاله,مناطق,وخشت,ومناسب بازدید کننده محترم محتوای فایل مقاله گل وخشت بعنوان یک مصالح ساختمانی بوم آورد ومناسب در مناطق گرم و خشک برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود مقاله  گل وخشت بعنوان یک مصالح ساختمانی بوم آورد ومناسب در…

دانلود پروژه کارشناسی ارتباط هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

ارتباط هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان,پروژه کارشناسی ارتباط هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان,دانلود پروژه کارشناسی ارتباط هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت…

گزارشکار کامل فیزیک 2

آشنایی با دستگاه های اندازه گیری,پل وتستون,ترانسفورماتور,ترکیب سری موازی و مختلط مقاومت ها,شارژ و دشارژ خازن,قوانین کیرشهف,گزارشکار کامل فیزیک,مطالعه قانون اهم بازدید کننده محترم محتوای فایل گزارشکار کامل فیزیک 2 برای شما در دسترس است دانلود فایل شامل:آشنایی با دستگاه…

پروپوزال آماده روانشناسی مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

پروپوزال آماده روانشناسی مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق,دانلود پروپوزال آماده روانشناسی مقایسه سبک هویتی و شیوع اختلالات روانی,راهبردهای یادگیری,مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال آماده روانشناسی مقایسه راهبردهای یادگیری…

پدر سالاری در خانواده

پايان نامه,پدر سالاری,پدر سالاری در خانواده,پدر فرزندان,پروژه,تحقيق,دانلود پايان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقيق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مرد سالاری,نقش كليدي پدران بازدید کننده محترم محتوای فایل پدر سالاری در خانواده برای شما در دسترس است دانلود فایل پدر سالاری در خانواده   متأسفانه حاکم…

دانلود تحقیق آماده درس معارف اسلامی با عنوان هدف آفرينش

تحقیق هدف آفرينش,دانلود تحقیق آماده درس معارف اسلامی,دانلود تحقیق آماده رشته الهیات,دانلود تحقیق آماده رشته معارف,دانلود تحقیق رایگان,هدف آفرينش بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق آماده درس معارف اسلامی با عنوان هدف آفرينش برای شما در دسترس است دانلود…

مطالعه كاربرد روش ماسكينگام كونژ با پارامتر هاي ثابت و متغير در رونديابي سيلاب

CPMC,HEC,HMS,VPMC,روش پرايسمن,رونديابي سيلاب بازدید کننده محترم محتوای فایل مطالعه كاربرد روش ماسكينگام كونژ با پارامتر هاي ثابت و متغير در رونديابي سيلاب برای شما در دسترس است دانلود فایل مطالعه كاربرد روش ماسكينگام كونژ با پارامتر هاي ثابت و متغير…

فایل لایه باز فتوشاپ طراحی بسته کیک sample design

file,layer,photoshop,باز,بسته,دانلود,طراحی,فایل,فتوشاپ,کیک,لایه بازدید کننده محترم محتوای فایل فایل لایه باز فتوشاپ طراحی بسته کیک sample design برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: Photoshop layer file فتوشاپ لایه باز فایل دانلود طراحی بسته کیک

پروپوزال آماده روانشناسی رابطه سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت های خانگی علیه

خشونت های خانگی علیه زنان,دانلود پروپوزال آماده روانشناسی رابطه بين فشاررواني با پيشرفت تحصيلي,رابطه سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت های خانگی علیه زنان,سبک اسناد کنترل,سبک های ابراز هیجان بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال آماده…

تخريب اراضي دولتي در ايران

آثار اعلان موات,ابطال اسناد مالكيت,اجره المثل,استمرار در تصرف,تخريب اراضي دولتي,علني بودن تصرف,عناصر اراضي موات,قوانين زمين شهري,کمیت كيفيت استيلا,مادة 69 قانون مجازات اسلامي,مقايسه اراضي موات باير بازدید کننده محترم محتوای فایل تخريب اراضي دولتي در ايران برای شما در دسترس است…

بررسی تاثیر ابعاد تیر و ستون بر رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي با مهاربندزانویی

تحليل استاتيكي غير خطي,قاب فولادي,مهاربند زانويي بازدید کننده محترم محتوای فایل بررسی تاثیر ابعاد تیر و ستون بر رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي با مهاربندزانویی برای شما در دسترس است دانلود فایل بررسي تاثير ابعاد تير و ستون بر…

تغییرات شاخض خشکی و انحراف باران در استان آذربایجان غربی

آذربایجان,استان,انحراف,باران,تغییرات,خشکی,شاخض,غربی بازدید کننده محترم محتوای فایل تغییرات شاخض خشکی و انحراف باران در استان آذربایجان غربی برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: تغییرات شاخض خشکی انحراف باران استان آذربایجان غربی

دانلود پاورپوینت رشته مدیریت با عنوان تحقیقات بازاریابی

بازاریابی,پاورپوینت آماده,پاورپوینت رایگان مدیریت,تحقیقات بازاریابی,دانلود پاورپوینت آماده جهت ارائه,دانلود پاورپوینت آماده رشته مدیریت,دانلود پاورپوینت رشته مدیریت,دانلود پاورپوینت شکیل و جامع بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پاورپوینت رشته مدیریت با عنوان تحقیقات بازاریابی برای شما در دسترس است دانلود فایل…

اثر نوع و مقدار پودر سنگ آهك و گرانيت در خواص رئولوژي بتن خود تراكم

بتن خود تراكم,پر كننده پودرسنگ آهك,پر كننده پودرسنگ گرانيت,جداشدگي,رئولوژي بازدید کننده محترم محتوای فایل اثر نوع و مقدار پودر سنگ آهك و گرانيت در خواص رئولوژي بتن خود تراكم برای شما در دسترس است دانلود فایل اثر نوع و مقدار…

پروپوزال ارشد حسابداری - ارتباط ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت

ارتباط ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت ها,افشای گزا,پروپوزال ارشد حسابداری,پروپوزال ارشد حسابداری ارتباط ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت,دانلود پروپوزال ارشد حسابداری ارتباط حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای,ضرایب مالیاتی بازدید کننده…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *