مبانی نظری مدیریت عملکرد

دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری مدیریت عملکرد,عملکرد,مبانی نظری مدیریت عملکرد,مدیریت,مدیریت عملکرد
بازدید کننده محترم محتوای فایل مبانی نظری مدیریت عملکرد برای شما در دسترس است

دانلود فایل

تعریف عملکردperformance))   واژه ی performance که به معنای عملکرد است از کلمه ی انگلیسی perform و پسوندance گرفته شده است و از حدود سال 1500 میلادی به بعد متداول شد. این کلمه به معنای تحقق یک امر یا چیزی است که قبلاً تحقق یافته است . می توان گفت که کلمه ی performance به معنایی که اکنون فهمیده و درک می شود، اولین بار در سال 1709 میلادی،تعریف شد. درباره تفسیر اصطلاح عملکرد میان نویسندگان متخصص در حوزه ی مدیریت اختلاف وجود دارد؛ چرا که تعاریف متعددی درباره ی عملکرد در اصطلاحات علم مدیریت وجود دارد . به عنوان مثال، به نظر ماینر،سینگلتون و لوچینگر عملکرد عبارت است از:آنچه که شخص در ضمن حدود و نقش معینی که سازمان یا مؤسسه به منظور تحقق دادن به اهداف معینی تعیین کرده است،انجام می دهد.معنای این تعریف این است که عملکرد ، مسئله ای رفتاری است. هانابوس هم تاکید می کند که عملکرد عبارت است از : «انجام دادن هرکار به طریقی مشخص با تعیین هدفی معین برای آن». برخی دیگر بر این باورند که عملکرد عبارتست از : نتایج مترتب بر فعالیت هایی که سازمان انجام می دهد . این نظر یا تعریف را می توان به عده ی زیادی از نویسندگانی منتسب کرد که ترجیح داده اند عملکرد را با به کارگیری شاخص هایی مانند میزان سود،درآمد حاصل از سرمایه گذاری، سود خالص یا درآمد حاصل از فروش اندازه گیری کنند. از این رهگذر می توان گفت که عملکرد مترادف شایستگی و کارایی است. در همین حوزه در سال 1985، خاطرنشان کردند که یکی از راه های سودمند برای فکر کردن درباره ی عملکرد ،درنظر گرفتن این نکته است که عملکرد باید متضمن دو عنصر یا جزء مستقل و جدا باشد: شایسته بودن خدمت و کارایی خدمت . عملکرد عبارتست مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند(گریفین،1375 ،ص 479)  عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته ی کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد که این چارچوب بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند. – عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته ی کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد که این چارچوب بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند. – عملکرد عبارتست از حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین. – عملکرد حاصل یا نتیجه ی فرآیند و تحقق اهداف می باشد فرآیند بدین معنی است که انجام هر کاری در مراحلی باید انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند. –  عملکرد رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه گیری شده یا ارزش گذاری شده است. 2-5-3) عوامل مؤثر بر عملكرد: براي ارتقاء عملكرد و بهبود رفتارهاي كاركنان، به نحوي كه به موفقيت سازمان منجر شود بايد عوامل مؤثر بر عملكرد و رفتار را بشناسيم و آنها را مديريت كنيم. در اين گفتار از مهمترين عوامل اثرگذار بر عملكرد كاركنان سازمانها به اجمال معرفي مي شوند: الف) استعداد: استعداد يك آمادگي زمينه اي در افراد براي موفقيت در بعضي نقش ها و شغل هاست، استعداد را در سنين بزرگسالي فقط مي توان كشف كرد، پرورش داد، به فعليت درآورد و در مسير مناسب بكار انداخت. يكي از نشانه هاي استعداد، موفقيت است. افرادي كه در يك زمينه مشخص هنري ، فني ، ورزشي يا مديريتي موفقيت كسب مي كنند، به ويژه وقتي اين موفقيت تداوم داشته باشد و تكرار شود به احتمال زياد در آن زمينه مستعد هستند. يكي از وظايف حساس و تعيين كننده مديران در مسير ارتقاء عملكرد كاركنان اين است كه استعدادهاي آنان را در جستجو و كشف كنند و وظايف و نقش ها و شغل ها را به نحوي به كاركنان تخصيص دهند حداكثر تناسب ممكن بين آنها تأمين شود.استعداد را به كوه يخ تشبيه مي كنند كه فقط يك پنجم آن روي سطح آب است و در نگاه اول ديده مي شود و براي ديدن( كشف) بقيه آن بايد جستجوي اكتشافي بيشتري داشت. مشكل وقتي تشديد مي شود كه برخي از كاركنان ما، حتي خودشان هم از استعدادهايشان آگاه نيستند.استعداد را بايد با كمك نشانه هايش شناخت. وقتي كسي در انجام كاري استعداد داشته باشد آن كار را با لذت و رضايت دروني و حتي گاهي داوطلبانه انجام مي دهد. از انجام و تكرار آن خسته نمي شود، بسياري از آمال و آرزوهايش را در همان كار تعريف و جستجو مي كند به آن كار افتخار مي كند و آن را معرف خود  مي داند، آن كار را بهتر و زودتر از ديگران انجام مي دهد. تناسب بين استعدادهاي فرد با الزامات و مقتضيات شغل يكي از كليدي ترين عوامل ظهور و بروز عملكردهاي موفق و رضايت بخش است. ب) دانش و مهارت: آموزش و توسعه دانش و مهارتهاي كاركنان از مهم ترين تواناسازهاي سازمان هاست. در همه مدلهاي جامع تعالي سازماني، سهم زيادي براي آموزش كاركنان به عنوان يك توانا ساز مهم كه بر عملكرد كاركنان و از طريق آنها بر عملكرد و تعالي سازمانها موثر است در نظر گرفته شده است.سازمانها      نمي توانند همه دانش و مهارت مورد نياز خود را در زمان استخدام از بازار كار تأمين نمايند، همچنين شرايط محيطي، تحولات تكنولوژيكي و توقعات روزافزون مشتريان فشار براي آموزش كاركنان را تشديد مي كند. به همين دليل است كه سازمانهاي موفق جهان ساليانه ميلياردها دلار براي توسعه دانش و مهارت كاركنان خود سرمايه گذاري مي كنند . ارتباط بين آموزش و عملكرد كاركنان يك ارتباط دو سويه است. از يك سو به كاركنان آموزش مي دهيم تا عملكردهاي موفق تري داشته باشند و از سوي ديگر عملكرد آنها را ارزيابي مي كنيم تا نيازهاي آموزشي آنها را شناسايي كنيم. ج) فرصت:  همه ما براي نمايش دادن استعدادها و توانايي هايمان و براي استفاده موثر از دانش و مهارت نياز به فرصت و مجال داريم. اين فرصت هم جنس زمان است، به اين معني كه كاركنان نياز به وقت كافي دارند تا عملكردهاي مورد نظر را بروز دهند و هم از جنس اختيار است به اين معني كه بايد به كاركنان اعتماد كرد و به آنها اختيارات لازم(متناسب با مسئوليت ها و صلاحيت هايشان) تفويض كرد.استعداد و دانش و مهارت كاركنان فقط ظرفيتهاي آنها را براي دستيابي به سطوح بالاتري از عملكرد افزايش مي دهد، اما استفاده عملي و موثر از اين ظرفيت نياز به عوامل ديگري دارد كه اختيار و فرصت از مهمترين آنهاست دادن فرصت و اختيار موجب مي شود تا كاركنان فضاي وسيع تري براي تلاش، خلاقيت و ابتكار داشته باشند، در قبال وظايف خود احساس مسئوليت بيشتري كنند و با انگيزه و انرژي بيشتري تلاش كنند. د) منابع و امكانات: منابع و امكانات، تجهيزات و ابزار و اطلاعات، چنانچه به ميزان كافي و لازم و با كيفيت و در زمان مناسب در اختيار كاركنان قرار گيرد مي تواند تسهيل گر رفتارها و عملكرهاي مطلوب آنها باشد. رابطه بين عوامل موثر بر عملكرد ، رابطه اي پيچيده و تعاملي است. براي مثال ممكن است كارمندي كه كارش را دوست دارد، به آن علاقه مند است و افتخار مي كند، مديرش را قبول دارد و … ابزار و امكانات موجود را هم كافي و قابل قبول ارزيابي كند، در حالي كه همان ابزار و امكانات ممكن است توسط كارمندي ناراضي كه از كارش، مديرش و همكارانش راضي نيست ناكافي تلقي شود. ه) انگيزه: انگيزه و اشتياق براي انجام كار و دستيابي به اهداف، به ويژه در سازمانهاي ايراني، از مهمترين عوامل تعيين كننده سطح و كم و كيف عملكرد كاركنان است. انگيزه ها، چرائي رفتار هستند. اگر انگيزه كاركنان براي انجام كاري پائين باشد، عملكرد آنها درست مشابه وقتي فاقد استعداد يا دانش و مهارت كافي باشند لطمه خواهد خورد.رضايت كاركنان از كار و سازمان، عامل مهمي در عملكرد آنهاست. همه سازمانها آرزوي داشتن كاركنان راضي را دارند و در اين راه تلاش مي كنند. رضايت كاركنان به معني نگرش و برداشت كلي و مثبت آنها از كار و همه عوامل مرتبط با كار است. كاركنان راضي، بهره ورترند، به سازمان وفادارترند، آموزش ها و مهارتهاي جديد را بهتر و سريعتر فرا مي گيرند و به اهداف و سرنوشت سازمان علاقه مندند. 2-5-4) مديريت عملكرد: مدیریت عملکرد به طور بالقوه حیطه ای از مدیریت منابع انسانی است که می تواند بیشترین سهم را در عملکرد سازمان داشته باشد مدیریت عملکرد فرایندی است مبتنی بر یک سری فعالیت ها و به نحوی بنا شده است که باید از طریق تضمین بهبود مستمر عملکرد افراد و گروه ها در جهت بهبود تمرکز راهبردی و اثربخشی سازمانی طراحی شود. «هرسي و گلد اسميت» مدلي را براي مديريت عملكرد  به منظور كمك به مديران در تعيين علت وجود مشكلات عملكرد و به وجود آوردن استراتژيهاي تغيير به منظور حل مشكلات طرح ريزي كردند. در تفسیر معنا و مفهوم عملکرد اختلاف وجود دارد . درحالی که برخی پژوهشگران بر عملکرد افراد تاکید می کنند ،دیده می شود که برخی دیگر بر عملکرد سازمان تاکید می نمایند.[1] 2-5-5)تعریف مدیریت عملکرد میشل آرمتسرنگ ،مدیریت عملکرد را این گونه تعریف می کند:کاری برنامه ریزی شده به منظور بهسازی عملکرد سازمانی و فردی و عملکرد گروه کاری . مدیریت عملکرد زیر نظر و کنترل مدیران اجرایی یا «مدیران صف » اجرا می شود.از این تعریف روشن می شود که مفهوم مدیریت عملکرد از ارزیابی عملکرد شغلی گسترده تر است . مدیریت عملکرد فقط به بهسازی عملکرد فرد اهتمام نمی ورزد،بلکه به اصلاح و بهسازی عملکرد گروه کاری و عملکرد خود مؤسسه به عنوان یک کل هم توجه می کند .ازاین رو برخی از طرح و نقشه های مرتبط با ارزیابی سنتی متهم اند به این که به مصلحت مدیران امور کارکنان یا مدیران ارشد گرایش دارند. به طوری که افراد متعدد دیگری در مؤسسه نسبت به آنچه نقشه ی ارزیابی عملکرد می کوشد آن را محقق سازد، یا آگاه نیستند یا بی اطلاع اند. این حکم ممکن است درباره ی برخی از نقشه ها و برنامه هایی که بد طراحی شده است،درست باشد، اما در باره ی تعدادی از برنامه های برجسته ی ارزیابی ،بسیاری از مدیران امور انسانی که در مؤسسه ی خود و کارایی آن مؤسسه مشارکتی دارند،حکمی سخت و بی رحم است. از این رو برای دوری از این انتقادات در مورد مدیریت عملکرد،باید گفت که تمرکز بیش از پیش بر نقش مدیران اجرایی و گروه های کاری و افراد به طور یکسان وجود دارد. مدیریت عملکرد،کار مشترکی است که مدیریت ،افراد و گروه های کاری آن را تقسیم می کنند. به طوری که بر اهداف توافق می شود و آن اهداف به صورت مشترک میان آنان،با هدف محقق شدن اهداف مختص    سازمان ، مختص افراد،به اضافه ی اهداف گروه های کاری بازنگری می شود.[2] در واقع عملكرد هر سازماني، تابع عملكرد منابع انساني آن سازمان و تعامل آنها با منابع، امكانات و تكنولوژي موجود در سازمان است. از سوي ديگر عملكرد منابع انساني، تابع انگيزش و توانايي آنهاست. توانايي منابع انساني خود تابع دانش شغلي و مهارت در كاربرد دانش مذكور در انجام وظايف و فعاليت‌هاي شغلي است. انگيزش منابع انساني، تابع نگرش آنها و شرايط و موقعيتي است كه در آن كار مي‌كنند. مديريت عملكرد، فرايندي است كه اين توابع از طريق آن در سازمان به‌كار گرفته مي‌شوند. به بياني ديگر، مديريت عملكرد مجموعه‌اي به هم پيوسته از سياست‌ها و اقداماتي است كه از طريق تمركز بر عملكرد فردي، موجب دستيابي به اهداف مي‌شود.  تحقيقات موجود، نمايانگر اين واقعيت است كه بين انجام وظايف و مسئوليت‌هاي اجتماعي يك سازمان از يك‌سو و عملكرد واحد مديريت منابع انساني آن از سوي ديگر، رابط‌هايي بسيار نيرومند وجود دارد[3] .[1]اشکنانی ،محمد ابراهیم ،ترجمه ویسی ،مدیریت و ارزیابی «مفاهیم و کاربرد ها»، ص11 [2]اشکنانی ،محمدابراهیم،ترجمه ویسی،مدیریت و ارزیابی «مفاهیم و کاربردها»ص 15 [3] fa.Wikipedia.org فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 61 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود مبانی نظری مدیریت عملکرد مبانی نظری مدیریت عملکرد دانلود مبانی نظری مدیریت عملکرد مدیریت عملکرد

دانلود فیلم آموزشی قواعد عربی دوم دبیرستان- اعراب فرعی

دانلود فیلم آموزش قواعد عربی دوم دبیرستان,فایل آموزشی اعراب فرعی دوم دبیرستان,فیلم آموزشی اعراب فرعی,فیلم آموزشی قواعد عربی دوم دبیرستان,نکات اموزشی اعراب فرعی,یادگیری اعراب فرعی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود فیلم آموزشی قواعد عربی دوم دبیرستان- اعراب فرعی برای…

پروپوزال آماده ارشد مدیریت تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت ها

پروپوزال آماده ارشد مدیریت,پروپوزال آماده ارشد مدیریت تأثير فرهنگ سازماني بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها,تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت ها,دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت تأثیر مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان,عملكرد مالي,فرهنگ سازماني بازدید کننده محترم محتوای…

دریای سرزمینی

آبهای آزاد,آبهای داخلی,بستر دریا,پايان نامه,پروژه,تحقيق,جزوه,دانلود پايان نامه,دانلود تحقيق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دریا,دریای سرزمینی,سرزمین,قلمرو خشکی,کشتیها,کنوانسیون,مقاله,مناطق دریایی بازدید کننده محترم محتوای فایل دریای سرزمینی برای شما در دسترس است دانلود فایل دریای سرزمینی    دریای سرزمینی 12 مایل از آبهای داخلی به سمت آبهای…

طراحي بهينه سد هاي بتني وزني با استفاده از الگوريتم بهينه سازي انبوه اجزا

الگوريتم انبوه اجزا,الگوريتم ژنتيك,بهينه‌ سازي,سدهاي بتني وزني,طرح بهينه بازدید کننده محترم محتوای فایل طراحي بهينه سد هاي بتني وزني با استفاده از الگوريتم بهينه سازي انبوه اجزا برای شما در دسترس است دانلود فایل طراحي بهينه سد هاي بتني وزني…

پایان نامه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران,پایان نامه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحرا,دانلود,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با…

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیران و وظایف مدیران

پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیران و وظایف مدیران,دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیران و وظایف مدیران,مبانی نظری مدیران و وظایف مدیران,مدیران,وظایف مدیران بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیران و وظایف مدیران برای…

انواع فولاد ها

آلیاژهای اکستروژنی,آلیاژهای منیزیم,انواع فولادهای سولفور نشده استاندارد,پروژه انواع فولاد,تحقیق انواع فولاد,دانلود پروژه انواع فولادها,دانلود تحقیق انوع فولادها,فولاد,فولادهای H بازدید کننده محترم محتوای فایل انواع فولاد ها برای شما در دسترس است دانلود فایل همه فولادها ترکیب‌های ساده یا پیچیده‌ای از…

طرح لایه باز کارت ویزیت مشاور املاک

دانلود طرح رایگان کارت,طرح کارت ویزیت,طرح لایه باز رایگان کارت ویزیت,طرح لایه باز کارت ویزیت,طرح لایه باز کارت ویزیت مشاور املاک,طرح لایه باز کارت ویزیزت مشاور املاکی,کارت ویزیت مشاور املاک,کارت ویزیت مشاور املاک و ساختمان,مشاور املاک بازدید کننده محترم محتوای…

جوانان و رسانه ها

ابتكار و نوآوري,پايان نامه,پروژه,تحقيق,جوانان,جوانان و رسانه ها,دانلود پايان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقيق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,رسانه ها بازدید کننده محترم محتوای فایل جوانان و رسانه ها برای شما در دسترس است دانلود فایل  جوانان و رسانه ها   رسانه هاي ارتباطي چه…

دانلود تحقیق ارزيابي مديريت كيفيت جامع در سازمان هاي دولتي

ارزيابي مديريت كيفيت جامع,ارزيابي مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق آماده,دانلود تحقیق آماده با عنوان مديريت كيفي,دانلود تحقیق جهت ارائه,دانلود رایگان تحقیق,سازمانهاي دولتي,مديريت كيفيت,مديريت كيفيت جامع بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق ارزيابي مديريت كيفيت جامع در…

دانلود نمونه پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه,دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه,دانلود نمونه پروپوزال ارشد رشته مدیریت بیمه,نمونه پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود نمونه پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش…

نمونه پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی در مورد اثر هوش رقابتی بر فروش محصولات

پروپوزال ارشد رشته مدیریت,دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه,فروش محصولات,هوش رقابتی بازدید کننده محترم محتوای فایل نمونه پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی در مورد اثر هوش رقابتی بر فروش محصولات برای شما در دسترس است دانلود فایل فرمت…

بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تاریخ اسلام

پایان نامه بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص,پایان نامه خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تحولات مهم تاریخ اسلام,پایان نامه نقش خاندان ابی وقاص در تاریخ اسلام,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته تاریخ بازدید کننده محترم محتوای فایل بررسی بیوگرافی خاندان…

تحقیق رشته حقوق - تقصیر جزایی

اقسام خطا احتمال وقوع,اقسام خطا از نظر منشاء,بی احتیاطی,بی مبالاتی,تقصیر جزایی,خطای جزایی,خطای جزایی رکن روانی جرم,رکن معنوی جرایم غیرعمدی,عدم رعایت نظامات دولتی,عدم مهارت,مصادیق مشابه بی مبالاتی بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق رشته حقوق - تقصیر جزایی برای شما در…

پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر - اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

اصول و مبانی امنیت,اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای,پایان نامه,پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر,در شبکه های رایانه ای,رشته,کارشناسی,کامپیوتر بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر - اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای…

فرم قرارداد سرویس و نگهداري سیستم مخابراتی (شرکت ها ، مجتمع هاي تجاري اداري و مسکونی)

اداري,تجاري,سرویس,سیستم,شرکت,فرم,قرارداد,مجتمع,مخابراتی,مسکونی,نگهداري,هاي بازدید کننده محترم محتوای فایل فرم قرارداد سرویس و نگهداري سیستم مخابراتی (شرکت ها ، مجتمع هاي تجاري اداري و مسکونی) برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود فرم قرارداد سرویس و نگهداري سیستم مخابراتی (شرکت ها ،…

دانلود تحقیق آماده با عنوان تاريخچه سفر و جهانگردي در جهان

تاريخچه سفر,تاريخچه سفر و جهانگردي در جهان,جهانگردي,جهانگردي در جهان,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق آماده,دانلود تحقیق آماده با عنوان تاريخچه سفر,دانلود تحقیق جهت ارائه,دانلود رایگان تحقیق بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق آماده با عنوان تاريخچه سفر و جهانگردي در جهان برای…

هفتمین کنفرانس سالیانه بتن ایران- مقاومت پیچشی تیر های بتن آرمه

بتن پرمقاومت,پله های مارپیچ,تیر بتن آرمه,روابط موجود برای محاسبه متفاوت پیچشی تیر های بتن آرمه,سازه ها,کنفرانس سالیانه بتن ایران,مقاومت پیچشی,نظریه تشابه خرپایی(STAM),نظریه خمش مورب,نظریه های مقاومت پیچشی بازدید کننده محترم محتوای فایل هفتمین کنفرانس سالیانه بتن ایران- مقاومت پیچشی تیر…

بررسي خواص مهندسي بتن خودتراكم حاوي ضايعات لوله هاي PVC

بتن خودتراكم,بررسی خواص مهندسی بتن خودتراکم حاوی ضایعات لوله های,خواص مهندسي بتن خود تراكم,ضايعات لوله هاي PVC بازدید کننده محترم محتوای فایل بررسي خواص مهندسي بتن خودتراكم حاوي ضايعات لوله هاي PVC برای شما در دسترس است دانلود فایل بررسي…

پرسشنامه سلامت معنوی

پرسشنامه,پرسشنامه سلامت معنوی,دانلود پرسشنامه سلامت معنوی,سلامت معنوی بازدید کننده محترم محتوای فایل پرسشنامه سلامت معنوی برای شما در دسترس است دانلود فایل پاسخ سؤالات به صورت لیکرت شش گزینه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم دسته بندی شد. در…

پروپوزال آماده حسابداری ارتباط سازه ها و متغيرهاي تأخيري و ساختار سرمايه

ارتباط سازه ها و متغيرهاي تأخيري و ساختار سرمايه,پروپوزال آماده حسابداری ارتباط سازه ها و متغيرهاي تأخيري و ساختار سرمايه,دانلود پروپوزال آماده حسابداری ارتباط بکارگیری اطلاعات حسابداری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی,ساختار سرمايه,سازه ها و متغيرهاي تأخيري بازدید کننده محترم…

جزوه آموزشی بازاریابی بین المللی

ارشد,بازاریابی بین المللی,جزوه آموزشی,گرایش بازرگانی,مدیریت بازدید کننده محترم محتوای فایل جزوه آموزشی بازاریابی بین المللی برای شما در دسترس است دانلود فایل این جزوه 41 صفحه ای مناسب دانشجویان کارشناسی رشته مدیریت علی الخصوص گرایش بازرگانی   پرداخت و دانلود…

تحقیق معماری فراکتال

تحقیق,فراکتال,معماری بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق معماری فراکتال برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق معماری فراکتال ۲۲ ص فرمت word  فهرست مطالب: مقدمهتاریخچه فراکتالفرکتال چیست؟خواص فرکتال هافراکتال های موجود در طبیعتمفاهیم کلی فراکتال هاهندسه فركتال خاصيت خود متشابهي پيچيدگي در…

بررسي اصول هاور كرافت

GEM,آيرواستاتيك آيرو ديناميك كرافت,استفاده از لايه هوا جهت كاهش اصطكاك,انواع محفظه تراكم هوا,بررسي اصول هاوركرافت,پيشرانش,سيستم حباب هواي حبس شده,سيستم ديواره هاي جانبي,عملكرد بالشتك هوا,كانال جت حلقوي,محفظه تراكم دامن دار بازدید کننده محترم محتوای فایل بررسي اصول هاور كرافت برای شما…

دانلود مقاله رشته عمران - پيشبيني مقاومت فشاري بتن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

ABAQUS,EBROG,frp,المان هاي شيارهاي طولي,الياف مقاوم پليمري,تحليل عددي,تقويت چسبندگي خارجي,تير بتني,رزين,شبکه عصبي مصنوعي,شيار مورب,شيارها,ظرفيت باربري,مدل سازي,مقاوم سازي,مماومت اشاري بتن,هفتمين کنفرانس ملي ساليانه بتن ايران بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مقاله رشته عمران - پيشبيني مقاومت فشاري بتن با استفاده از…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *