مجموعه مقالات سومين كنفرانس ملي سازه و فولاد و اولين كنفرانس ملي سازه هاي سبك فولادي (LSF)

اولين كنفرانس ملي سازه هاي سبك فولادي (LSF),سومين كنفرانس ملي سازه و فولاد,عمران,مجموعه مقالات
بازدید کننده محترم محتوای فایل مجموعه مقالات سومين كنفرانس ملي سازه و فولاد و اولين كنفرانس ملي سازه هاي سبك فولادي (LSF) برای شما در دسترس است

دانلود فایل

شامل 126 مقاله. قیمت دانلود هر مقاله به تنهایی از این مجموعه در سایت سویلکا 3000 تومان می باشد. 1. Analytical
Investigation on Retrofitted I-Beam to Double-I Built-up Column
Connections Using Internal Diaphragms and External T-Stiffeners  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: غلامرضا قدرتي اميري – محسن عظيميزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 435 بار مشاهده چكيده ]
 2. آناليز المان محدود غير خطي ساده شده اي براي سازه هاي فولادي سرد نورد شده با ديوار برشي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: محسن گرامي – محسن لطفيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 542 بار مشاهده چكيده ]
 3. اثر ارتفاع سازه بر رفتار غير خطي سيستم قاب خمشي فولادي همراه با ديوار برشي بتن آرمه  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: حامد اسمعيلي – علي خيرالدين – علي اكبر رضايي مقدمزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 616 بار مشاهده چكيده ]
 4. اثر اصطكاك ديناميكي سرعت بستن پيچ هاي پر مقاومت بر نيروي پيش تنيدگي پيچ ها  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: عليرضا رضاييان – محمد علي كافي – فرزاد بحريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 672 بار مشاهده چكيده ]
 5. اثر صليبت دال هاي بتني در جلوگيري از خرابي پيش رونده سازه هاي فولادي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: ميثم باقري پوراصيل – پويا كافي سياه اسطلخي – حامد افسوس بي ريا – ناصر سعيدي فرزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 844 بار مشاهده چكيده ]
 6. اثر ميانقابي پانل هاي ساندويچي(3D_PANEL)بر رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: امين محب خواه – ابوالقاسم ابراهيمي وركانهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 363 بار مشاهده چكيده ]
 7. اثر ميراگرهاي الحاقي بر پاسخ لرزه اي پل هاي جداسازي شده  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: محسن حبيب الهي – غلامرضا قدرتي اميري – رضا كرمي محمديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 442 بار مشاهده چكيده ]
 8. اثرات درجه نامعيني بر مقاومت سازه هاي فولادي قاب خمشي در برابر خرابي پيش رونده  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: جواد واثقي اميري – نويد صابر نعيميزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 631 بار مشاهده چكيده ]
 9. ارائه
فرم هاي بهينه كمانش مقاطع سرد نورد شده ي فولادي(CFS)به منظور بهبود
رفتار سيستم قاب فولادي سبك(LSF)قسمت دوم:ظرفيت خمشي مقاطع C شكل  Fulltext سال انتشار: 1391نويسنده: محمدرضا تقديريانزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 761 بار مشاهده چكيده ]
 10. ارزيابي سازه هاي فولادي سرد نورد شده با ديوار برشي تحت آزمايش ميز لرزان  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: محسن گرامي – محسن لطفي – قاسم رحيمي اقدمزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 502 بار مشاهده چكيده ]
 11. ارزيابي عددي همسازي دال بتني محاط كننده ستون با اتصالات نيمه صلب فولادي تحت بارگذاري مونوتونيك  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: سيد اميرالدين صدرنژاد – بهرام گراوند – جواد آزادبختزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 380 بار مشاهده چكيده ]
 12. ارزيابي عملكرد روش پوش آور مودال در قاب خمشي ويژه فولادي تحت زلزله دور و نزديك  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: حميدرضا توكلي – الهام اوصيازبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 425 بار مشاهده چكيده ]
 13. ارزيابي كالبد پذيري سازه هاي فولادي با مهاربند هم محور  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: حسين غياثوند – امير حسين فتح العلوميزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 14 | 205 بار مشاهده چكيده ]
 14. ارزيابي مقاومت سازه هاي شبكه دو لايه تخت فضا كار در برابر توزيع تصادفي نا كاملي اوليه طول اعضاء به ازاء شرايط تكيه گاهي مختلف  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: محمدرضا شيدايي – مهرداد گزينيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 274 بار مشاهده چكيده ]
 15. ارزيابي و تحليل جداساز هاي لرزه اي EPS،LRB،HDRB،به كمك نرم افزارMATLAB  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: شهريار طاوسي تفرشي – سهيل منجمي نژاد – اشكان جاويديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 359 بار مشاهده چكيده ]
 16. استفاده از جداگر پاندولي به عنوان جداساز لرزه اي و بررسي آن تحت اثر مولفه افقي زلزله  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: علي بيرامي شهابي – عليرضا جمال زاده – مجيد برقيانزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 330 بار مشاهده چكيده ]
 17. استفاده از ميراگر جرمي تنظيم شده ي چندگانه ي بهينه براي كاهش پاسخ لرزه اي سازه هاي فلزي غير خطي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: محتشم محبي – حامد شاهرخي ساردو – حمزه يزدان آفرين داورانيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 276 بار مشاهده چكيده ]
 18. اصلاح رفتار قابهاي فولادي ساده داراي مهاربند در برابر گسيختگي پيشرونده در اثر حذف ستون گوشه  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: زينب جان نثاري لاداني – سيد رسول مير قادريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 273 بار مشاهده چكيده ]
 19. برآورد ميانگين فراواني ساليانه وقوع حالت حدي در قابهاي خمشي فولادي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: بهروز عسگريان – معصومه باباييزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 237 بار مشاهده چكيده ]
 20. برآورد نتايج تحليل ديناميكي غير خطي به كمك تحليل استاتيكي غير خطي تطبيقي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: نويد مهدوي – حامد مهدوي – حميدرضا احمديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 236 بار مشاهده چكيده ]
 21. بررسي آزمايشگاهي عملكرد لرزه اي قاب هاي مهاربندي ويژه  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: علي رضا فولادوند – علي اكبر آقا كوچك – شريف شاه بيك – سعيد اينانلوزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 251 بار مشاهده چكيده ]
 22. بررسي آسيب پذيري لرزه اي سيستم دوگانه قاب خمشي فولادي و ديوار برشي با توسعه منحني هاي شكنندگي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: ناصر شابختي – محمد امين بياريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 496 بار مشاهده چكيده ]
 23. بررسي اثر آتش بر پايداري ديوار برشي فولادي با ورق نازك  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: مجيد قلهكي – يونس نوريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 284 بار مشاهده چكيده ]
 24. بررسي اثر كاربرد فولادهاي HPS بر رفتار خمشي پل هاي متشكل از تيرورق هاي Iشكل خميده  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: مژده اماني – عباس قدمي بدرلو – محمد مهدي علي نيازبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 275 بار مشاهده چكيده ]
 25. بررسي اثر نحوه و محل قرارگيري ميراگر جرمي تنظيم شده(TMD)در ساختمان هاي بلند مرتبه  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: عباس حق اللهي – مرضيه عباسي طرئيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 465 بار مشاهده چكيده ]
 26. بررسي اثر نرمي پيوندها در گونه هاي مختلف تحليل قاب هاي فولادي دو بعدي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسنده: محسن بمبائي چيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 171 بار مشاهده چكيده ]
 27. بررسي اثرات جزئيات اتصال ورق مضاعف بر روي رفتار چشمه اتصال  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: سعيد شيخ العارفين – حميدرضا اميريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 385 بار مشاهده چكيده ]
 28. بررسي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بتني موجود با استفاده از مهاربندهاي واگرا با پيوند قائم جفت  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: محسنعلي شايانفر – عليرضا رضائيان – حسين دروارزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 683 بار مشاهده چكيده ]
 29. بررسي بهسازي لرزه اي قاب هاي خمشي بتني با عضو مهاري ضربدري داراي فيوز  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: عليرضا رضائيان – محسنعلي شايانفر – آرش افتخاريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 365 بار مشاهده چكيده ]
 30. بررسي پارامترهاي موثر بر رفتار لرزه اي سيستم سازه اي قاب خرپائي متناوب با امكان حركت مركز گراي گهواره اي بلند شونده از پايه  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: سينا رنجبر – رضا رازانيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 321 بار مشاهده چكيده ]
 31. بررسي پارامترهاي موثر بر ظرفيت كمانشي غير الاستيك ورق اتصال بادبندي در ساختمانهاي فولادي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: عليرضا خاكزاد – محمد علي هاديان فرد – محمد وافقيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 248 بار مشاهده چكيده ]
 32. بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد لرزه اي سازه هاي جدا سازي شده با سيستم جداساز پاندولي اصطكاكي متكي بر شالوده مقعر كروي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: امين اميري يكتا – رضا رازانيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 406 بار مشاهده چكيده ]
 33. بررسي تاثير پارامتر HCMR در بهينه يابي سطح مقطع قاب هاي فولادي بر اساس روش جستجوي هارموني  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: وحيد رضا كلات جاري – محمد حسين طالب پورزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 217 بار مشاهده چكيده ]
 34. بررسي تاثير پارامترهاي تصادفي بار در تعيين نقطه عملكرد احتمالاتي مهاربندهاي هم محور و برون محور با استفاده از روش طيف ظرفيت  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: آرش پارسا صدر – ناصر شابختي – مريم مغني نژادزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 232 بار مشاهده چكيده ]
 35. بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر رفتار سازه اي ستونهايCFT  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: مهدي عسليان – مهران سيد رزاقيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 245 بار مشاهده چكيده ]
 36. بررسي تاثير مولفه قائم زلزله بر پاسخ لرزه اي پلهاي فلزي جداسازي شده با ايزولاتور هسته سربي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: مجيد پاسباني خياوي – رضا اشراقيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 444 بار مشاهده چكيده ]
 37. بررسي تئوريكي و آزمايشگاهي مقاومت جوشهاي گوشه بين مهاربندها و صفحات اتصال كه داراي ضعف اجرائي هستند  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: سيد عبدالله حسيني دهدشتي – علي اميدي – محمد نادري نسبزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 196 بار مشاهده چكيده ]
 38. بررسي تحليلي رفتار خمشي تيرهاي فولادي پيش تنيده شده با تاندونهاي خارجي به روش اجزاي محدود  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: افشين يادگاري – محمد علي لطف الهي يقينزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 259 بار مشاهده چكيده ]
 39. بررسي تحليلي و عددي اثر خمش و برش بر رفتار ديوار برشي فولادي با ورق نازك  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: مجيد قلهكي – زهرا ابراهيمي ثابتزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 264 بار مشاهده چكيده ]
 40. بررسي توزيع بهينه ميراگر اصطكاكي پال در قابهاي بادبندي با نيروي لغزش ثابت  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: جواد واثقي اميري – محبوبه محمد نيا اطاقسرا – ميثم آريشزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 247 بار مشاهده چكيده ]
 41. بررسي توزيع نيرو در صفحه هاي اتصال با حالت هاي خاص  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: عليرضا رضاييان – مجيد جمال اميدي – سيد ميثم محمود منشزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 198 بار مشاهده چكيده ]
 42. بررسي جداگر پاندولي تحت اثر مولفه افقي و قائم زلزله  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: عليرضا جمال زاده – مجيد برقيانزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 215 بار مشاهده چكيده ]
 43. بررسي درصد لغزش بهينه ميراگر اصطكاكي پال در ساختمان فولادي بهسازي شده با ميراگر بر اساس مفاهيم انرژي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: جواد واثقي اميري – هادي رحيميزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 296 بار مشاهده چكيده ]
 44. بررسي رفتار اجزا و نيروهاي تكيه گاهي در سيستم هاي تركيبي قاب فولادي ساده و ديوار پانلي سه بعدي تحت بارهاي تناوبي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: اميد رضايي فر – بابك نفر داوديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 189 بار مشاهده چكيده ]
 45. بررسي رفتار استاتيكي و لرزه اي وصله ستون پيشنهادي آيين نامه ايران  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: نازلي اسعدي – يوسف حسين زادهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 439 بار مشاهده چكيده ]
 46. بررسي رفتار تيرهاي پيوند ساخته شده از فولاد با نقطه تسليم پايين  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: ابوالحسن تشكري – جواد رزاقيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 321 بار مشاهده چكيده ]
 47. بررسي رفتار چرخه اي ديوارهاي برشي فولادي متشكل از پانل هاي برشي مجزا  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: راميار ميرزايي – محمدرضا شيداييزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 201 بار مشاهده چكيده ]
 48. بررسي رفتار ديناميكي قاب هاي فولادي مقاوم سازي شده با ديوار برشي فولادي موج دار به روش اجزا محدود  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: مير مسعود عفوي – بهمن فرهمند آذر – علي حديديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 495 بار مشاهده چكيده ]
 49. بررسي رفتار سيستم هاي مهار بندي در سازه هاي فولادي تحت اثر بارهاي ناشي از انفجار  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: محمودرضا شيراوند – محمد جواد شعبانيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 545 بار مشاهده چكيده ]
 50. بررسي رفتار غير خطي سيستم سازه اي خرپاي متناوب  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: رامين حيدري – رضا رازاني – اشكان شريفيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 217 بار مشاهده چكيده ]
 51. بررسي رفتار لرزه اي اتصال براكت پيچي كايرز تحت بارگذاري لرزه اي عادي و نزديك گسل  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: فرهاد شهيدي امام جمعه – فريبرز ناطق الهي – مهران سيدرزاقي – فرهود شهيدي امام جمعهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 370 بار مشاهده چكيده ]
 52. بررسي رفتار لرزه اي اتصال خمشي CONXL با تغيير آرايش پيچ ها تحت بارگذاري چرخه اي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: عليرضا رضاييان – مجيد جمال اميدي – فرهود شهيدي امام جمعه – فرهاد شهيدي امام جمعهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 400 بار مشاهده چكيده ]
 53. بررسي روش تحليل مستقيم در طراحي ستون هاي فولادي و مقايسه آن با روش طول موثر  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: احسان ميرزايي – يوسف حسين زادهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 663 بار مشاهده چكيده ]
 54. بررسي روش هاي طراحي سازه هاي سرد نورد شده مقاوم در برابر آتش  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: علي ميثمي اصل – رمضانعلي ايزدي فردزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 447 بار مشاهده چكيده ]
 55. بررسي سازه هاي فضا كار با مقاطع فولادي و آلومينيومي به دو روش تنش مجاز و حالات حدي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسنده: پويا ديانتزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 569 بار مشاهده چكيده ]
 56. بررسي سيستم لوله در لوله با كلاهك خرپايي در ساختمان هاي بلند فولادي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: زينب مداح – علي خيرالدينزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 311 بار مشاهده چكيده ]
 57. بررسي شكل پذيري اتصالات خمشي ستون_درختي داراي تير كوتاه غير منشوري و ستون با مقطع H شكل  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: عليرضا فيوض – مريم كشاورزي – محمد واقفيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 351 بار مشاهده چكيده ]
 58. بررسي عددي رفتار لرزه اي قاب سبك فولاديLSE  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: زبيده سوقي – سيد مهدي زهرايي – علي مزروعيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 506 بار مشاهده چكيده ]
 59. بررسي عددي عملكرد لرزه اي سيستم قاب فولادي سرد نورد شده(LSE)داراي ميراگرADAS  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: زبيده سوقي – علي مزروعي – سيد مهدي زهراييزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 531 بار مشاهده چكيده ]
 60. بررسي عملكرد سازه ي جداساز شده با تكنولوژي آلياژ حافظه دار شكلي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: شقايق الوندي – مهدي قاسميهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 264 بار مشاهده چكيده ]
 61. بررسي عملكرد ستون هاي فولادي با بست موازي تحت اثر بارهاي چرخه اي و ارائه يك روش بهسازي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: محمد خلخاليها – مهران سيد رزاقيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 215 بار مشاهده چكيده ]
 62. بررسي عملكرد سكوي ثابت دريايي دنا در برابر زلزله با بكار گيري ابزار كنترل نيمه فعالSATMD  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: سميرا بابايي – شيلا آريانا – تورج تقي خانيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 223 بار مشاهده چكيده ]
 63. بررسي عملكرد لرزه اي صفحه اتصال مهاربند تحت بارهاي چرخه اي در قاب هاي مهاربندي شده همگراي ويژه  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: محمد علي تقي نيا – سيد ميلاد جمالي – مجيد صادق آذرزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 267 بار مشاهده چكيده ]
 64. بررسي عملكرد ميراگر اصطكاكي پال در پاسخ لرزه اي انواع مهاربندهاي همگرا  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: طاهره رونقي – پيمان همامي – عليرضا رضاييانزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 713 بار مشاهده چكيده ]
 65. بررسي عملكرد ميراگرهاي ضربه اي به كارگيري در سيستم هاي كاهنده ي ارتعاشات سازه ها  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: عارف افشار فرد – محمد گل محمديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 237 بار مشاهده چكيده ]
 66. بررسي عملي بودن استفاده از يك سيستم باربر جانبي با عملكرد تاخيري پي در پي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: محمدرضا نجيمي گشتاسب – رضا رازاني – غلامحسين هوشمند سروستانيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 197 بار مشاهده چكيده ]
 67. بررسي كاهش نيروي برش پايه سازه با استفاده از ستون هاي استخواني شكل در طبقه اول  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: امير تابع بردبار – رضا رازانيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 212 بار مشاهده چكيده ]
 68. بررسي منحني ممان_دوران اتصال تير I شكل به ستون CFTبه روش رياضياتي و مقايسه ي آن با نتايج آزمايشگاهي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: غلامرضا عبداله زاده – سيد مجتبي هاشميزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 276 بار مشاهده چكيده ]
 69. بررسي منحني هيسترزيس در اتصال AW_RBS در تير دوبل با مقاطع ايراني  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: صالح محمد ابراهيم زاده سپاسگزار – مرتضي نقي پورزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 607 بار مشاهده چكيده ]
 70. بررسي مودهاي گسيختگي اتصالات خمشي با صفحه انتهايي هم تراز به همراه بار محوري  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: عليرضا گودرزي – مهدي قاسميهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 189 بار مشاهده چكيده ]
 71. بررسي نسبت ميرايي ويسكوز معادل در ميراگرهاي هيسترزيس لوله در لوله و قوطي در قوطي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: اميد امين دهقان – سيد مهدي زهرائيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 453 بار مشاهده چكيده ]
 72. بررسي وجود يا عدم وجود جوش در اتصال صفحات پيوستگي به ستون قوطي در اتصال گيردار تير به ستون قوطي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: محمد حسين صباغي – اردشير ديلميزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 238 بار مشاهده چكيده ]
 73. بكارگيري الگوريتم تكاملي رقابت استعماري در بهينه سازي سازه هاي فولادي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: مصطفي محمودي – بهروز احمدي ندوشنزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 335 بار مشاهده چكيده ]
 74. بكارگيري كنترلر نيمه فعال MR جهت كاهش پاسخ ديناميكي جكت سيري تحت بارگذاري لرزه اي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: شيلا آريانا – سميرا بابايي – رضا محمدزاده – تورج تقي خانيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 221 بار مشاهده چكيده ]
 75. بهبود عملكرد سازه هاي جداسازي شده فولادي تحت اثر مولفه قائم حركت زمين  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: عباس اكبرپور – محمدرضا اديب رمضاني – نويد ملاحسينزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 208 بار مشاهده چكيده ]
 76. بهبود عملكرد قاب هاي فولادي ساده در برابر خرابي پيش رونده با استفاده خرپاهاي سقفي و كمره اي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: آرمان بهنوش – محمدرضا شيدايي – سعيد تاريورديلوزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 355 بار مشاهده چكيده ]
 77. بهينه سازي تاشه شبكه هاي تخت دو لايه فضا كار با استفاده از الگوريتم ژنتيك  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: مصطفي ميرزائي اصل – ارژنگ صادقي – بهمن فرهمند آذر – صادق نصرتيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 241 بار مشاهده چكيده ]
 78. بهينه سازي چند هدفه خرپاهاي فولادي با الگوريتم تركيبي ژنتيك و رقابت استعماري  Fulltext سال انتشار: 1391نويسنده: مصطفي محموديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 561 بار مشاهده چكيده ]
 79. بهينه سازي سازه هاي فولادي سه بعدي تحت محدوديت فركانس با لحاظ نمودن اثر متقابل خاك و سازه  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: فرامرز خان محمدي – چنگيز غيرتمند – سعيد تاريورديلوزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 377 بار مشاهده چكيده ]
 80. بهينه سازي و تحليل تنش سازه كلكتورهاي خورشيدي سهموي خطي نيروگاه يزد تحت بار زلزله با استفاده از نرم افزار ANSYS  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: مجيد محمد شريفي – حسين لكزيانزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 237 بار مشاهده چكيده ]
 81. بهينه يابي قابهاي فولادي بر اساس روش PSO و بررسي تاثير پارامترهاي شناختي و اجتماعي در روند بهينه يابي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: وحيد رضا كلات جاري – محمد حسين طالب پورزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 220 بار مشاهده چكيده ]
 82. پايه هاي رفتار نا خطي سازه ها و راه حل هاي معادله هاي حاكم  Fulltext سال انتشار: 1391نويسنده: محمد رضايي پژندزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 20 | 203 بار مشاهده چكيده ]
 83. تاثير جلوگيري از كمانش بادبندهاي طبقه بام در بهبود عملكرد لرزه اي قاب هاي بادبندي زيپي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: سروش اردشيري – عبدالرضا زارع – حميد رحمانيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 178 بار مشاهده چكيده ]
 84. تاثير زاويه زلزله بر عملكرد سازه هاي جداسازي شده فولادي تحت اثر مولفه قائم حركت زمين  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: عباس اكبرپور – محمدرضا اديب رمضاني – نويد ملا حسينزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 232 بار مشاهده چكيده ]
 85. تاثير قاب هاي عرضي بر رفتار پل هاي متشكل از تير ورق هاي I شكل خميده  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: عباس قدمي بدرلو – مژده اماني – محمد مهدي علي نيازبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 321 بار مشاهده چكيده ]
 86. تاثير مدلسازي دستگاه پله بر عملكرد غير خطي قابهاي خمشي فولادي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: محمد علي كافي – ابوالفضل رادفرزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 226 بار مشاهده چكيده ]
 87. تاثيرات عايق كردن بخش هاي مختلف اتصال در رفتار اتصال تير به ستون لوله اي در حرارت هاي بالا  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: سيد احمد حسيني – مصطفي زين الدينيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 139 بار مشاهده چكيده ]
 88. تحليل اجزاي كف ستون ها تحت بار فشاري توام با برون محوري  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: مازيار حسيني – محمود هريسچيان – پيام سيد اشرفزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 16 | 301 بار مشاهده چكيده ]
 89. تحليل احتمالي بار كمانشي تير ورق هاي سوراخ دايره اي شكل  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: فرزاد شهابيان مقدم – سليمان قوهستانيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 201 بار مشاهده چكيده ]
 90. تحليل خرابي پيشرونده در قاب هاي فولادي مقاوم لرزه اي مجهز به ديوار برشي فولادي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: شيما جليلي قشلاق – محمدرضا شيدايي – رامين بهرامي نژادزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 310 بار مشاهده چكيده ]
 91. تحليل ديناميكي تاثير استفاده از جداسازهاي لرزه اي در رفتار مخازن زميني به روش شبيه سازي عددي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: بيژن خديوي فر – غلام عباس باراني – روزبه رياضي – حميد عرب زادهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 183 بار مشاهده چكيده ]
 92. تحليلي شكل پذيري قاب سبك (LSF)تركيب شده با قاب خمشي فولادي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: سيد شاكر هاشمي – سعيد كراماتي – محمد واقفيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 243 بار مشاهده چكيده ]
 93. تخمين جابجايي هاي طولي ساختمانهاي بلند تحت اثر باد به روش شبكه هاي عصبي مصنوعي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: نعمت شكري چاتقيه – هوشيار ايماني كله سر – افشين پور تقي – حميد ستودهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 329 بار مشاهده چكيده ]
 94. تعيين تنش كمانش بحراني مقاطع سرد نورده فولادي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: يوسف حسين زاده – علي رنجبر زوارهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 149 بار مشاهده چكيده ]
 95. تعيين نيروي بحراني كمانش براي ستون هاي الاستيك با سطح مقطع ثابت و متغير با استفاده از روش تكراري تغييراتي(VIM)  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: سيد ميلاد جمالي – محمد علي تقي نيا – مجيد صادق آذر – محمدرضا صفاييزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 618 بار مشاهده چكيده ]
 96. رفتار دوره اي اتصالات تير به ستون در قاب هاي مهاربندي شده ي فولادي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: سهيل علي پور ساجدي – يوسف حسين زادهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 369 بار مشاهده چكيده ]
 97. رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي با ارتفاع متوسط طراحي شده با دو ديدگاه عملكردي و نيرويي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: هليا خسرو آبادي – اميد بهارزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 196 بار مشاهده چكيده ]
 98. رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي با زنجيره ناقص مهاربندهاي همگرا  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: امين محب خواه – شهاب نصراله بيگيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 225 بار مشاهده چكيده ]
 99. روش بهبود رفتار اتصال تير I شكل به ستون لوله اي در آتش سوزي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: سيد احمد حسيني – مصطفي زين الدينيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 165 بار مشاهده چكيده ]
 100. شبيه سازي رفتار كمانشي مخازن ذخيره استوانه اي سر باز تقويت شده با كابل در معرض طوفان  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: مهدي جهانگيري – ميلاد جهانگيريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 16 | 211 بار مشاهده چكيده ] 101. طراحي بهينه پل هاي خرپايي با استفاده از الگوريتم كرم ابريشم  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: عبدالحسين بغلاني – محمد هادي مكي آباديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 873 بار مشاهده چكيده ]
 102. طراحي بهينه قاب هاي فولادي خمشي در حالت حدي و تنش مجاز به كمك الگوريتم فاخته  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: صادق زينلي نصر آبادي – بهروز احمدي ندوشنزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 454 بار مشاهده چكيده ]
 103. طراحي پلاستيك بر اساس عملكرد قاب هاي فلزي مهاربندي شده واگرا با تير پيوند مياني  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: مونا سليماني – رسول ميرقادري – شهرام وهدانيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 548 بار مشاهده چكيده ]
 104. طراحي و تحليل لرزه اي يك اتصال مركز گراي جديد با سپري پيچي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: محبوبه ميرزايي علي آبادي – محمدرضا بهاري – شهاب الدين ترابيانزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 145 بار مشاهده چكيده ]
 105. طيف پاسخ براي سازه يك درجه آزادي تحت رويدادهاي دنباله ار  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: مرتضي بسطامي – محمد جنيديزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 132 بار مشاهده چكيده ]
 106. عنوان مقاله:بررسي عيوب در جوشهاي نفوذي و نحوه تشخيص به روش مافوق صوت و رفع نقص  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: احمد اكبرلو – بهنام عبدالمالكي – آرزو عبدالمالكيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 17 | 152 بار مشاهده چكيده ]
 107. عيب يابي سازه هاي فولادي با استفاده از انرژي كرنشي مودال و ماشين بردار پشتيبان حداقل مربعات  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: رامين قياسي – پيمان تركزاده – محمدرضا فرخيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 249 بار مشاهده چكيده ]
 108. كاربرد فولاد پر مقاومت ST52 و پيونده ريخته گري در سازه سقف قوسي فولادي سالن هاي نمايشگاهي شهر آفتاب با دهانه هاي 80 و 50متر  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: فضل ا…. جهانگرد – محسن مينايي – نصرا… ديانتزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 386 بار مشاهده چكيده ]
 109. كاربرد كنترل كننده لياپانوف بهينه سازي شده در كنترل ارتعاشات سازه هاي مرتعش  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: حسين صابري حسين آباد – بهروز احمدي ندوشنزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 328 بار مشاهده چكيده ]
 110. مدل سازي اجزاي محدود براي ستونها سرد نورد شده  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: يوسف حسين زاده – علي رنجبر زوارهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 189 بار مشاهده چكيده ]
 111. مدلسازي عددي گسترش ترك در اتصالات خورجيني متئاول تحت اثر بارهاي چرخه اي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: حميدرضا اميري – علي اكبر آقا كوچك – شريف شاه بيكزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 217 بار مشاهده چكيده ]
 112. مطالعه آزمايشگاهي رفتار برشي اتصالات پيچي در سازه هاي فولادي سرد نورد شده  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: شيرين اسماعيلي نياري – بهزاد رافضي – كريم عابدي – اصغر اصغري نياريزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 529 بار مشاهده چكيده ]
 113. مطالعه تحليلي و عددي محل هاي مطلوب جهت تعبيه ميراگر تنظيم پذير مغناطيسي در قاب هاي برشي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: حسين صابري حسين آباد – بهروز احمدي ندوشنزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 195 بار مشاهده چكيده ]
 114. مطالعه رفتار ديناميكي سكوهاي دريايي نزديك ساحل  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: غلامرضا قدرتي اميري – مير احمد لشت نشايي – پويا كافي سياه اسطلخي – ميثم باقري پوراصيلزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 264 بار مشاهده چكيده ]
 115. مطالعه كاربرد ميراگر فلزي بيضي شكل EADAS در مقاوم سازي لرزه اي قابهاي فولادي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: مهدي نجاري ورزنه – عباس اكبر پور – سيد محمود حسينيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 284 بار مشاهده چكيده ]
 116. مطالعه موردي،بررسي تطبيقي و مطالعه مباني ضوابط طراحي لرزه اي آيين نامه طراحي و اجراي ساختمانهاي فولادي ايران و آمريكا  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: محمدرضا شيدايي – مهرداد گزينيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 282 بار مشاهده چكيده ]
 117. مطالعه ي روش هاي تحليل غير خطي و غير الاستيك قاب هاي فولادي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: رضا عباس نيا – محمد كرملوزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 388 بار مشاهده چكيده ]
 118. معرفي و ارزيابي سيستم جديد ديوار برشي فولادي داراي گشودگي با بكارگيري نوارهاي FRP به عنوان تقويت لبه  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: محمد عليپور تبريزي – امير حسين رئيس زادهزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 282 بار مشاهده چكيده ]
 119. معرفي يك سيستم ميراگر اصطكاكي جديد تحت عنوان ميراگر گوه سان با اصطكاك فزاينده به همراه به همراه عملكرد متقارن  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: وحيد رضا محسني پور – رضا رازانيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 228 بار مشاهده چكيده ]
 120. مقايسه تاثير عملكرد لرزه اي ميراگر جرمي تنظيم شده(TMD)در سيستم هاي مختلف سازه اي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: عباس حق اللهي – مرضيه عباسي طرئيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 416 بار مشاهده چكيده ]
 121. مقايسه تحليل دو بعدي و سه بعدي در ارزيابي پتانسيل خرابي پيش رونده در يك سازه فولادي قاب خمشي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: جواد واثقي اميري – نويد صابر نعيميزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 220 بار مشاهده چكيده ]
 122. مقايسه جابجايي هاي حاصل از تحليل ديناميكي طيفي و تاريخچه زماني در ساختمانهاي نامنظم متعارف شهري  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: مهدي مددزاده – هوشيار ايماني كله سر – افشين پور تقي – امين قنادي اصلزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 435 بار مشاهده چكيده ]
 123. مقايسه منحني هاي هيسترزيس روش هاي تجربي با روش مبتني بر مولفه ها در اتصالات فولادي تير به ستون  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: سيد مجتبي هاشمي – غلامرضا عبداله زاده – حميدرضا توكليزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 722 بار مشاهده چكيده ]
 124. مهاربند كمانش تاب  Fulltext سال انتشار: 1391نويسنده: فريدون اربابيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 17 | 327 بار مشاهده چكيده ]
 125. نگرشي فلسفي به طراحي سازه هاي فولادي به روش ضرايب بار و مقاومت(LRFD)و مقايسه آن با روش تنش مجاز(ASD)  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: اباذر اصغري – شاهرخ شعيبي – عليرضا صادقيزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 930 بار مشاهده چكيده ]
 126. ويژگي هاي تيرآهن بهينه سازي شده گروه ملي  Fulltext سال انتشار: 1391نويسند‌گان: صولت بيرگاني نيا – احمد آزادزبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 720 بار مشاهده چكيده ]

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
مجموعه مقالات سومين كنفرانس ملي سازه و فولاد اولين كنفرانس ملي سازه هاي سبك فولادي (LSF) عمران

دانلود تحقیق بیوتکنولوژی و علوم پزشکی

بیوتکنولوژی,پزشکی,تحقیق,دانلود,علوم بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق بیوتکنولوژی و علوم پزشکی برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بیوتکنولوژی و علوم پزشکی که شامل 11 صفحه میباشد:نوع فایل : Wordمقدمهکاربرد بیوتکنولوژی در زمینة علوم پزشکی و دارویی، موضوعات بسیار گسترده‌ای مانند…

نقشه اتوکد شهر بم با جزئیات کامل با فرمت DWG

DWG,اتوکد,جزئیات,شهر,فرمت,کامل,نقشه بازدید کننده محترم محتوای فایل نقشه اتوکد شهر بم با جزئیات کامل با فرمت DWG برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود نقشه اتوکد طرح تفصیلی کلیه مناطق شهر بم با جزئیات کامل با فرمت dwg    پرداخت و دانلود…

پروپوزال ارشد رشته حقوق بررسی جرم سقط جنین

بررسی جرم سقط جنین,پروپوزال ارشد رشته حقوق,پروپوزال ارشد رشته حقوق بررسی جرم سقط جنین,جرم,جرم سقط جنین,دانلود پروپوزال ارشد رشته حقوق بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی,سقط جنین بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال ارشد رشته حقوق بررسی جرم سقط جنین…

پاورپوینت نقد معماری مدرن

پاورپوینت,مدرن,معماری,نقد بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت نقد معماری مدرن برای شما در دسترس است دانلود فایل  دانلود پاورپوینت نقد معماری مدرن ۱۸ اسلاید   فهرست مطالب: شروع مدرنیتهنقد مدرنیزمنقد معماری مدرنپرنس چارلزتکنولوژی و تاثیرات آن در معماریجان راسکینویلیام موریسنهضت های موثر در…

بیوگرافی صائب تبریزی

بروشور,بیوگرافی صائب تبریزی,پاورپوینت,پایان نامه,پروژه,پروژه رایگان,تحقیق,تحقیق درباره زندگینامه صائب تبریزی,تحقیق رایگان,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,زندگینامه صائب تبریزی,صائب تبریزی,طرح جابر,گزارش کارآموزی,مقاله بازدید کننده محترم محتوای فایل بیوگرافی صائب تبریزی برای شما در دسترس است دانلود فایل   فهرست عنـــــــوان صفحه مقدمه 1 سفر صائب…

دانلود مقاله برنامه ریزی آموزشی

آموزشی,برنامه,دانلود,ریزی,مقاله بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مقاله برنامه ریزی آموزشی برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود مقاله برنامه ریزی آموزشینوع فایل : Word تعداد صفحات : 14شرح محتوا اصول برنامه ریزی به تدریج معلوم شده و سیر تکاملی داشته است. برنامه ریزی های…

پروژه مکانیک بلبرینگ ها، رولبرینگ ها و انواع ان ها

بلبرینگ ها,بلبرینگها و رولبرینگها,پاورپوینت بلبرینگ ها,پاورپوینت بلبرینگها و رولبرینگها,پاورپوینت رولبرینگ ها,پروژه بلبرینگ ها,پروژه رولبرینگ ها,دانلود پاورپوینت بلبرینگ ها ورولبرینگ ها,رولبرینگها بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه مکانیک بلبرینگ ها، رولبرینگ ها و انواع ان ها برای شما در دسترس است…

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی پیش ‏بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی

پروپوزال آماده روانشناسی پیش ‏بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی,پیش ‏بینی ترس از صمیمیت,پیش ‏بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی,دانلود پروپوزال آماده روانشناسی پیش ‏بینی ترس از صمیمیت براساس سبک‏های دلبستگی,سبک‏های دلبستگی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود…

پاورپوینت پاداش (سیستم پاداش)

پاداش,پاورپوینت,سیستم بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت پاداش (سیستم پاداش) برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پاورپوینت پاداش (سیستم پاداش)نوع فایل : POWERPOINTتعداد اسلایدها : 66فهرست سیستم پاداشتعریف پاداش انواع پاداش► پاداش بیرونی ► پاداش درونی مبانی اعطای پاداش مدل پورتر و لاولررابطه میان عملکرد، پاداش…

پروژه کارشناسی رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان

باورهاي غير منطقي,دانلود پروژه کارشناسی رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان,رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب,ميزان اضطراب بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه کارشناسی رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان…

پاورپوینت عوامل اقتصادی و تجاری در ساختمان های فولادی و مدیریت قراردادهای مهندسی

اقتصادی,پاورپوینت,تجاری,ساختمان,عوامل,فولادی,قراردادهای,مدیریت,مهندسی,های بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت عوامل اقتصادی و تجاری در ساختمان های فولادی و مدیریت قراردادهای مهندسی برای شما در دسترس است دانلود فایل سمینار عوامل اقتصادی و تجاری در ساختمان های فولادی و مدیریت قراردادهای مهندسی(60 اسلاید)…

نکات و توضیحاتی در مورد طراحی سایت

استفاده از outlook,پاورپوینت طراحی سایت,ترفندهای ویندوز,جستجوی در سایت گوگل,دستورات SQL,طراحی وبسایت,فرمانهای اس کیو ال,کدنویسی با جاوا اسکریپت,لینوکس,مفاهيم پايه فناوري اطلاعات بازدید کننده محترم محتوای فایل نکات و توضیحاتی در مورد طراحی سایت برای شما در دسترس است دانلود فایل این…

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتها

پروپوزال آماده ارشد مدیریت,پروپوزال آماده ارشد مدیریت تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتها,تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکته,دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت تأثیر مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان بازدید کننده محترم محتوای فایل…

دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت در مورد بازاریابی درونی و کیفیت خدمات

ارتباط بازاریابی درونی و کیفیت خدمات,بازاریابی درونی,پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط بازاریابی اجتماعی با وفاداری مشتریان,دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان,کیفیت خدمات بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت در مورد بازاریابی…

پروپوزال آماده روانشناسی بررسي فرسودگي شغلي دبيران

بررسي فرسودگي شغلي دبيران,پروپوزال آماده روانشناسی,پروپوزال آماده روانشناسی بررسي فرسودگي شغلي دبيران,دانلود پروپوزال آماده روانشناسی بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان,فرسودگي شغلي بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال آماده روانشناسی بررسي فرسودگي شغلي دبيران برای شما در…

دانلود تحقیق آماده با عنوان تفاوت در جنسيت و آثار آن بر عملكرد

آثار جنسيت بر عملكرد,تحقیق تفاوت در جنسيت و آثار آن بر عملكرد,تفاوت در جنسيت,جنسيت,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق آماده,دانلود تحقیق آماده با عنوان جنسيت,دانلود تحقیق جهت ارائه,دانلود رایگان تحقیق بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق آماده با عنوان تفاوت در جنسيت…

پروژه و تحقیق-تأسیسات مکانیکی و نحوه محاسبات آن - در 40 صفحه-docx

آبگرمکن,تأسیسات مکانیکی و نحوه محاسبات آن,تاسیسات ساختمان,تاسیسات مکانیکی,تبرید,تهویه,گرمایش سازه,لوله کشی,محاسبات تاسیسات ساختمان بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه و تحقیق-تأسیسات مکانیکی و نحوه محاسبات آن - در 40 صفحه-docx برای شما در دسترس است دانلود فایل تاسیسات مکانیکی در مجموع به…

گزارش کارآموزی رشته برق - ایستگاه 400 کیلو ولت چغادک

گزارش آماده کار در پست 400 کیلو ولت,گزارش کارآموزی در پست فشار قوی,گزارش کارآموزی رشته برق پست برق 400 کیلو ولت,گزارشکار ایستگاه 400 کیلوولت چغادک,گزارشکار پست 400 kv,نمونه گزارش کار در پست برق بازدید کننده محترم محتوای فایل گزارش کارآموزی…

تحقیق خانه هاي پيش ساخته

پيش,تحقیق,خانه,ساخته,هاي بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق خانه هاي پيش ساخته برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق خانه هاي پيش ساخته ۱۵ ص فرمت WORD فهرست مطالبچكيده 2مقدمه 3روش تحقيق 41-1-1مزايا ي ساختمانهاي پيش ساخته بتني : 4شكل…

بررسي اثر مولفه قائم زلزله هاي حوزه نزديك روي سازه ها

اثرمولفه قائم,تحليل ديناميكي,تحليل طيفي,زلزله هاي حوزه نزديك,مهاربندهاي خارج از مركز بازدید کننده محترم محتوای فایل بررسي اثر مولفه قائم زلزله هاي حوزه نزديك روي سازه ها برای شما در دسترس است دانلود فایل بررسي اثر مولفه قائم زلزله هاي حوزه…

مبانی نظری سلامت روان

دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری سلامت روان,سلامت روان,مبانی نظری سلامت روان بازدید کننده محترم محتوای فایل مبانی نظری سلامت روان برای شما در دسترس است دانلود فایل سلامت سلامتی به عنوان یک حق بشری ویک هدف اجتماعی در جهان شناخته…

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت - بررسی ارتباط بازاریابی درونی و کیفیت خدمات

ارتباط بازاریابی درونی و کیفیت خدمات,بازاریابی درونی,پروپوزال آماده ارشد مدیریت,پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط سبك رهبري مديران و رضايت شغلي دبيران,دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان,کیفیت خدمات بازدید کننده محترم محتوای فایل…

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی

ارتباط تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی,تحقیق و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی,تعهد سازمانی,دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی,فرسودگی شغلی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی…

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

(ABC),فعالیت,مبنای,هزینه,یابی بازدید کننده محترم محتوای فایل هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود مقاله حسابداری و مدیریت با عنوانهزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC نوع فایل : Word تعداد صفحات : 10فهرست* هزینه یابی بر مبنای فعالیت «…

دانلود گزارش کار اداره برق منطقه ورامين - پيشوا

اداره,برق,پيشوا,دانلود,کار,گزارش,منطقه,ورامين بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود گزارش کار اداره برق منطقه ورامين - پيشوا برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی اداره برق منطقه ورامين - پيشوانوع فایل : Word تعداد صفحات : 54فهرست محتوادستورالعمل هاي ايمني و فني 1مهار كردن 1نكات ايمني…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *